Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
2016-06-27  

Joniškis kviečia į šventę

JONIŠKIO MIESTO DIENOS ŠVENTĖS „JONIŠKIS – AMŽIŲ MIESTAS“

PROGRAMA (birželio 27 – liepos 3 d.) 

Birželio 27 d. (pirmadienis)

 17.00 Pavakarys mažiesiems „Žaidimų istorijos“ (su teatru „Bendraamžiai“) (estrada ir jos aplinkos erdvės prie Joniškio kultūros centro)

 Atrakcijos patiems mažiausiems. Vaikų ir jauni-mo teatras „Bendraamžiai“ mažiausius joniškiečius ir jų tėvelius kviečia į muzikines atrakcijas „Žaidimų istorijos“. Net ir droviausias mažylis turi savo žaidimo taisykles, žaidimo istoriją. Žaidimų pasaulis įdomus tuo, kad sujungia ir vaikus, ir suaugusiuosius judriam kūrybiškam bendravimui. Tad renginyje bus daug im-provizacijos, muzikos, judesio, spalvų ir džiaugsmo. Čia kiekvienas mažylis galės pasijusti mažuoju kūrėju tiesiog žaisdamas ir dalyvaudamas muzikinėje pro-gramoje. Bus linksma!  

19.30 Jubiliejinis klasikinės muzikos koncertas (Judita Leitaitė (mecosopranas), Paulina Daukšytė (smuikas), Lina Vait-kuvienė (fortepijonas), skirtas Joniškio vardo ir parapijos 480 m. sukakčiai (Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia) 

Neatsitiktinai visą savaitę vyksiančią Joniškio miesto dienos šventės programą pradės pirmadienį po šv. Mišių vyksiantis klasikinės muzikos koncertas Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų baž-nyčioje. Taip bus atsigręžta į Joniškio 480 m. vardu-vių jubiliejų, kuris neatskiriamai susijęs su Joniškio parapijos sukaktimi. Koncerte „Su meile...“ pasirodys žavingasis Lietuvos mecosopranas Judita Leitaitė, kuri šiais metais mini savo kūrybinės veiklos 30 m. sukaktį. Solistės, tarptautinių konkursų laureatės re-pertuare – įvairių stilių kamerinė muzika ir vokalinių instrumentinių kūrinių solo partijos. Judita Leitaitė yra koncertavusi daugelyje Europos šalių, tarp jų JAV, Pi-etų Afrikoje, Izraelyje, Rusijoje, Skandinavijos šalyse, aktyviai dalyvauja įvairiuose muzikos festivaliuose. Su soliste scenoje kartu pasirodys ir atlikėjos dukra, smuikininkė Paulina Daukšytė, šiuo metu studijuo-janti Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijoje. Juditai Leitaitei ir smuikininkei Paulinai Daukšytei fortepijonu pritars pianistė Lina Vaitku-vienė, dažnai talkinanti ir kitiems operos, kamerinio dainavimo solistams ir atlikėjams įvairiose Lietuvos koncertų salėse bei konkursuose. Koncerte skambės gražiausios pasaulio giesmės, populiariausi užsienio šalių kompozitorių kūriniai bei ypatingo pripažinimo sulaukusi lietuvių kompozitorių muzika.

 Birželio 28 d. (antradienis)

18.00 Nevyriausybinių organizacijų kolektyvų koncertas „Širdžių istorijos Gimtinei“ (estrada prie Joniškio kultūros centro)

 Šiltą koncertą Joniškiui, kaip gimtinei, skirs nevyriausybinių organizacijų vokaliniai ansambliai bei šokių kolektyvai: Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Joniškio rajono bendrijos mišrus vokalinis ansamblis, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus mišrus vokalinis ansamblis ,,Sidabrė“ ir šokių kolektyvas ,,Giedruma“, Lietuvos neįgaliųjų draugijos Joniškio skyriaus vokalinis ansamblis bei Joniškio kul-tūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Šarma“. 

20.00 Orientacinės varžybos „Kelionė laiku – pažink istorinį Joniškį“ (pradžios vieta – erdvė tarp Raudonosios ir Baltosios sinagogų) 

Šios Joniškio miesto dienos šventės metu Jūsų laukia ne tik įprastos orientacinės varžybos, bet ir kelionė laiku į praeitį – į tarpukario Joniškį, kuriame turėsite galimybę sužinoti įdomių detalių apie miesto praeitį, gyvenimą, pastatus ir juose gyvenusius žmones.

...Joniškyje brolių Liumjerų traukinys atvyko į stotį Šiaulių g. 9. Traukinio atvykimas užfiksuotas namo vi-duje. Ne, šioje miesto vietoje nebuvo nei geležinkelio bėgių, nei stoties. Tiesiog čia XX a. pradžioje gyveno žydas Jankelis Fišeris, joniškietis fotografas, kuriam priklausė kino teatras „Lyra“ ir kuriame buvo rodomas šis žymus prancūzų brolių režisierių filmas...

 Varžybų pradžios vieta – šalia numanomos buvusios Joniškio rotušės vietos tarp Baltosios ir Raudono-sios sinagogų. Norintys užsiregistruoti į orientacines varžybas skambinkite mob. tel. 8 625 22 604. Geriausių keliautojų laiku lauks prizai!

 Birželio 29 d. (trečiadienis) 

17.00 Dokumentinio-meninio filmo „(Ne)žinomas Joniškis“ premjera (Joniškio kultūros centro koncertų salė) 

Joniškio kultūros centro kūrybinė grupė, vykdyda-ma projektą „Žinomas-nežinomas Joniškis“, nufilmavo trumpo metro dokumentinį-meninį filmą „(Ne)žinomas Joniškis“. Tai kontrastų principu sukurta juosta, kurio-je Joniškis iškyla kaip tikrovės ir fantazijos, praeities ir dabarties, esamybių ir galimybių miestas-fenomenas. 

19.00 Linijinių šokių šventė (miesto aikštė prie fontano) 

Šokių studijos SALIDA organizuojamoje linijinių šokių šventėje galėsite puikiai praleisti laiką, nes turėsite progą ne tik pasigrožėti linijinių šokių pasirodymais, bet ir patys išbandyti linijinius šokius. Koncertuos šokių studijos mažieji ir suaugę šokėjai, o profesionalūs linijinių šokių mokytojai ves šokių pamokas.  

21.00 „Vakare bunda klasikai“ (Raudonoji sinagoga) 

Vasaros vakare, leidžiantis saulei, gatvėse rimstant šurmuliui, atbunda nekasdieniški patyrimai – mintys pakyla į laisvės, o jausmai – į naujų kelionių plotmes. Mūsų miesto literatūros klasikai pabunda pašneke-siams su mumis. Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Jonas Avyžius, Marius Katiliškis, Jolita Skablauskaitė ir Ona Mikalauskienė – tai mūsų vakaro svečiai. Jie patys nekalbės – mes juos išgirsime prabylančius skaitytojų lūpose, o fone skambanti gyvai atliekama muzika, rodomi filmų fragmentai, šešėliuose žaidžiančios šviesos ir spalvos pabudins mus iš kasdienybės ir atgręš į mus pačius, į troškimą kažko daugiau...

 Birželio 30 d. (ketvirtadienis) 

17.30 Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus nuolatinės ekspozicijos „Joniškio dekanato istorija ir sakralinio paveldo ver-tybės“ atidarymas (Joniškio istorijos ir kultūros muziejus) 

Minint Joniškio parapijos įkūrimo 480-ąsias ir dekanato įsteigimo 380-ąsias sukaktis, muziejuje atidaroma nuolatinė ekspozicija, kurioje pristatomi didelę meninę ir istorinę vertę turintys sakralinio paveldo eksponatai: XIX a. nežinomo tapytojo ir žymaus kraštiečio dailininko Adomo Varno Kryžiaus kelio stočių paveikslai, ver-tingos XVI–XIX a. religinės knygos, Joniškio bažnyčios dvasininkų liturginiai rūbai ir apeiginiai reikmenys.  

18.00 Didysis Burbuliatorius (estrada prie Joniškio kultūros centro) 

22.00 Šventės etnomiestelio „Amžių Žiemgala“ atidarymas „Raganų sudeginimas“ (miesto parkas) 

Etnomiestelį „Amžių Žiemgala“ mistiškai atidarys etnoperformansas „Raganų sudeginimas“. Tam-siais viduramžiais manyta, kad raganos turėjusios antgamtinių galių, galinčių pakenkti civilizuotam krikščioniškam pasauliui. Todėl Europą XVII amžiuje buvo apėmusi raganų deginimo manija. Raganų medžioklė neaplenkė ir Joniškio. Pasak legendos, kadaise netoli miesto buvusi raganų bausmių vieta, kurioje pražuvo ne viena mergina ar moteris. Apie raganų medžiokles sklando nemažai mistinių istorijų... Teatralizuotame burtų performanse sudegs ne tik raganos – sudegs ir blogi jausmai, nužiūrėjimai, šiuolaikinės gyvenimo ydos. Istorija gyvuoja ne tik praeities ugnyse – visuomenė skęsta aistrų ugnyse ir šiandien. Atidarymo liepsnas sielos vandeniu ge-sins kompozitorius Raimondas Rašpoliauskas, savo kūrybą vadinantis kelione aplink pasaulį. Jo muzika – tai sielos muzika, gamtos apvaizdoje kurianti solines, meditacines, holistines, džiazo ir etninės muzikos improvizacijas. 

Liepos 1 d. (penktadienis)

16.00 Žiemgalos krašto kulinarinio paveldo asociacijos pristatymas Joniškio krašto žmonėms (Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras)

Pristatymo metu bus galima pasiklausyti armonikos garsų, degustuoti Žiemgalos krašto sertifikuoto maisto, saldumynų, žolynų arbatų, V. Sruogio sertifikuoto na-minio alaus, naminio vyno.... Bus pristatyta „Žiemgalių“ festivalio programa. Turiningoje penktadienio popietėje bus supažindinama su Žiemgalos kulinarijos paveldu, dainuojama, šokama ir mokoma žaidimų. Ateikite, tikrai bus smagu! 

17.00 Operetė vaikams „Coliukė“ (muzikinis teatras „Tamburinas“, Vilnius) (Joniškio kultūros centro koncertų salė)

 21.30 Koncertas „ETC“ grand rock show“, skirtas Joniš-kio kultūros centro jaunimo kultūros klubo ir dainavimo studi-jos „ETC“ 5 m. sukakčiai (estrada prie Joniškio kultūros centro) 

„ETC“ gimtadienis! Joniškio kultūros centro Jauni-mo kultūros klubo ir dainavimo studija „ETC“, pažymė-dama savo veiklos penkerių metų gimtadienį, nutarė pradžiuginti joniškiečius roko muzikos koncertu, kuriame išgirsime visų laikų roko muzikos hitus, atliekamus gyvai. Koncertas sujungs ir dabartinius „ETC“ narius, ir buvusius, šiuo metu studijuojančius įvairiuose šalies universitetuose. Įgyvendinti ambicingą sumanymą pa-dės didieji „ETC“ draugai − Joniškio kultūros centro gyvo garso grupė „Septem band“, todėl laukia daug žadantis muzikos šou! 

23.30 Miesto dienos šven-tės atidarymo misterija „Joniškis – amžių miestas“ (estrada prie Joniškio kultūros centro)

 Penktadienio vėlų vakarą, pusvalandis iki vidurnakčio, joniškiečiai bus pakviesti į Miesto dienos šventės atidarymo misteriją estradoje prie Joniškio kultūros centro. Šioje įspūdingoje, specialiai šiai pro-gai sukurtoje misterijoje per šokį, muziką, kostiumų, ugnies ir šviesų efektus išvysime Joniškiui svarbių amžių kaitą, miesto gimimo, augimo, kaitos siužetus. Renginyje išvysime masines teatralizuotas keturių Joniškiui svarbių amžių scenas, kurias kurs ir joniškiečiai saviveiklininkai, ir kviestiniai profesionalai. Muziką misterijai sukūrė du muzikos kūrėjai Vitolis Žukas ir Modestas Jukna. Tad staigmenų bus − kviečiame pasigrožėti!

Liepos 2 d. (šeštadienis) 

7.30 Šventinis miesto žadinimas (miesto erdvės)

8.00 Tradicinė mugė, atrakci-onai (Žemaičių g., miesto aikštė) 

9.00 Mažoji knygų mugė (miesto aikštė) 

Seimas, atsižvelgdamas į mažėjantį knygų perkamumą ir skaitymą Lietuvoje ir įvertindamas tai, kad bibliotekų atgaivinimas, jų fondų papildymas, susitikimų su rašytojais, kūrybos vakarų, knygų aptarimų, jaunųjų rašytojų skatinimo renginių organizavimas turėtų didžiulę reikšmę visuomenei tobulėti ir dvasingumui bei kultūrai ugdyti, nutarė 2016-uosius paskelbti Bibliotekų metais. Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, atsižvelgdama į Bibliotekų metų prioritetus, kartu su asociacija „Slinktys“ šiemet pirmą kartą surengs Mažąją knygų mugę miestiečiams ir miesto svečiams. Miesto dienos šventės proga Joniškį aplankys net 17 leidyklų: „Algarvė“, „Algimantas“, „Andrena“, „Baltos lankos“, „Charibdė“, „Gelmės“, „Gimtasis žodis“, „Kalendo-rius“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, „Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras“, „Naujoji Romuva“, „Raidynėlis“, „Pegasas“, „Rotas“, „Slinktys“, „Žara“, „Žuvėdra“. Mugė prasidės nuo 9 val. ryto ir tęsis iki vėlaus vakaro. 

9.30 Šventinė miestelėnų ir svečių eisena „Šimtmečių ir kartų jungtis“ (eisena žygiuos nuo savivaldybės pastato iki estrados prie Joniškio kultūros centro) 

10.00 Iškilminga miesto sveikinimo ceremonija „Gyvuok per amžius!“ (estrada prie Joniškio kultūros centro) 

Po iškilmingos eisenos tradiciškai susibursime pasidžiaugti joniškiečių pasiekimais, pagerbsime gražiausių sodybų savininkus, miestelėnus, kūrybiškai įsijungusius į šventinio Joniškio namų fasadų ir gatvių puošybą. Jungtiniu šokiu Joniškį pasveikins bendradarbiaujančių užsienio miestų jaunimas, skambės Joniškio rajono vadovų ir svečių sveikinimai, savo so-driu balsu ir draugija mus džiugins kraštietis diktorius Juozas Šalkauskas. 

11.00−14.00        Šventės etnomiestelis „Amžių Žiemgala“ (miesto parkas) 

Miesto parke šurmuliuos etnomiestelis „Amžių Žiemgala“, simbolizuosiantis miesto kaitą įvairiais jo istoriniais laikotarpiais. Čia kiekvieną joniškietį įtrauks trys skirtingos gyvai inscenizuotos Joniškio atminties istorijos. Į pagonybės laikus nukels atkuriamosios istorijos klubai, pristatysiantys senųjų žiemgalių gyve-nimo ypatumus. Bus skanaujama senųjų patiekalų, pagamintų pagal mūsų krašto maisto receptų knygelę „Žiemgalos valgialegendos“. Vyks žiemgališkos kovos, žiemgališki žaidimai, skambės archajiška ragų ir būgnų muzika. Netrūks įvairių ritualų, kviečiančių prisiminti senąsias šaknis.

 Čia pat atsivers XVII amžiaus laikotarpio dūzgės. Etnomiestelyje šeimininkaus privilegijuoti miestelėnai, savo amatais stebins amatininkai, savo kilme puikuosis ponai ir ponios. Vienuolių bendruomenė kvies spausti vaško antspaudus, skirtus Amžių miestui. Bus galima susipažinti su senoviniais knygų perrašymo principais. Veiks žydų karčiama, teatralizuoti miestelėnų performansai, pristatantys to meto kultūros savitumą. 

Vėliau džiugins XIX amžiaus folkloro kultūra. Gamtos apsuptyje skambės joniškietiškas folkloras, netrūks liaudiško šokio ir sodraus humoro. Tautiniais kostiumais vilkintys miestelėnai kvies žaisti lietuvių liaudies žaidimus. Vaikus sudomins pasakų namelis, kuriame bus sekamos lietuvių liaudies pasakos, sakmės, padavimai. Kantriausi galės griebtis mezgimo ir taip prisijungti prie bendro Žiemgalos žemei skirto mezginio. Čia bus galima pamatyti ir kareivių, kurie demonstruos savo ginkluotę bei vaišins koše.

11.00       Gatvės      krepšinis  3 X 3 (aikštelė prie A. Raudonikio meno mokyklos) 

Gatvės krepšinio 3 X 3 varžybos tampa tradicija Joniškio miesto dienos šventės metu. Jau ketvirti metai gatvės krepšinis populiariausia sporto šaka. Varžybose dalyvauja ne tik Joniškio rajono gyventojai, bet ir svečiai iš Vilniaus, Kelmės, Pakruojo. Čia niekada netrūksta nesuvaidintų emocijų, vyriškos kovos, pergalės skonio džiaugsmo ir nusivylimo kartėlio. Varžybas planuojama vykdyti devyniose amžiaus grupėse. 

11.00 Šunų vikrumo varžybos („Aušros“ gimnazijos stadionas) 

„Agility“ – tai komandinė, sparčiai populiarėjanti spor-to šaka. Komandą sudaro šuo ir jo vedlys. Šis sportas reikalauja gero kontakto tarp šuns ir vedlio. Tikslas – kuo greičiau ir tiksliau įveikti trasą, kurioje būna išdėstyta įvairių įrengimų. Juos įveikdami šunys turi parodyti drąsą, vikrumą, o vedliai sumanumą, kad šuniui būtų kaip įmanoma lengviau tai padaryti. Šunys skirstomi į grupes pagal dydį ir pasiekimų lygį. Sportininkai turi būti susipažinę su elementaria dresūra ir paklusnumu. Šiame sporte su savo augintiniais sportuoja įvairaus amžiaus sportininkai. Šis gražus akiai sportas paremtas tik geros nuotaikos užtaisu, jame galima pamatyti skirtingų veislių šunis. Sulauksime svečių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos. 

11.00 Šaškių ir šachmatų varžybos, filmo peržiūra, pa-šnekesiai, kava (Raudonoji sinagoga) 

Minima, kad jau XX a. viduryje Joniškio krašte šachmatai buvo populiari sporto šaka. 1943 m. sporto sezonas Joniškyje prasidėjo būtent šachmatų pirmenybėmis. Tarp pačių žymiausių ir aukščiausių rezultatų pasiekusių Joniškio sportininkų greta krepšininkų, lengvaatlečių, imtynininkų ir stalo tenisininkų minimi ir joniškiečiai šachmatininkai – J. Misius, V. Montrimaitė ir A. Kybartas. Pastarasis 1995m. penktosiose pasaulio lietuvių žaidynėse, treniruojamas L. Dijoko, tapo šachmatų čempionu. J. Misius buvo Lietuvos jaunių pirmenybių prizininku, o V. Montrimaitė 1990– 1992 m. tapo daugkartine jaunių ir jaunimo pirmenybių prizininke, taip pat dalyvavo Europos šachmatų čempionate. 

Šventės metu Raudonosios sinagogos pagrindinėje salėje vyks šachmatų ir šaškių varžybos, antrojo aukš-to galerijoje visi susirinkusieji galės pamatyti įdomų dokumentinį filmą apie genialų šachmatininką, žydų tautybės amerikietį Bobį Fišerį ir jo legendinę kovą su SSRS šachmatų didmeistriu Borisu Spaskiu. Žiūrovai ir dalyviai galės įsigyti skanios kavos, pasišnekučiuoti, dalintis prisiminimais, diskutuoti.

Šachmatų ir šaškių turnyre galės dalyvauti visi norintys. Šis specialiai miesto šventės proga organizuojamas turnyras skiriamas ne tik rajono šachmatininkams, bet ir miesto svečiams, atvykstantiems kraštiečiams. Šachmatų mačai bus žaidžiami šveicariška sistema (stengiamasi, kad kiekviename rate susitiktų panašaus pajėgumo žaidėjai), laiko kontrolė – greitieji šachmatai. Šaškių turnyre asmeniui bus skiriama po 10 min. laiko. Registracija vyks varžybų dieną Raudonojoje sinagogoje. 

11.00 Medžio skulptūrų drožėjų plenero „Gamta – gėrio versmė 2016“ darbų pristatymas (prie Joniškio kultūros centro) 

Visuomenei bus pristatyti devintojo medžio skulptū-rų drožėjų plenero „Gamta – gėrio versmė 2016“, vyku-sio birželio 4–14 dienomis, darbai – koplytėlės, pasta-tytos Joniškio mieste: šv. Morkaus – Livonijos gatvėje, šv. Martinijono – Upytės gatvėje, šv. Jono Krikštytojo – Žagarės gatvėje, šv. Onos – Šiaulių Senojoje gatvėje ir šv. Stanislovo – Žemaičių gatvėje. 

12.00–14.00    Krepšinio muziejaus lankymas (Livonijos g. 3, II aukštas). Leono Karaliūno fotonuotraukų albumo „Joniškio rajono vietos, kur galima žaisti kiemo krepšinį“ pristatymas. 

Fotonuotraukų albume „Joniškio rajono vietos, kur galima žaisti kiemo krepšinį“ bus galima išvysti beveik 900 Joniškio rajono kaimuose, gyvenvietėse esančių krepši-niui žaisti pritaikytų objektų: krepšinio stovų, lentų, lankų, pritvirtintų prie įvairių pastatų sienų. Leonas Karaliūnas maloniai kviečia visus joniškiečius, besidominčius krepšiniu, atvykti į albumo pristatymą. Visiems norintiems bus or-ganizuojama nemokama ekskursija po Krepšinio muziejų. 

12.00 Joniškio r. mėgėjų meno kolektyvų koncertas „Jaunystė – miestui“ (estrada prie Jo-niškio kultūros centro) 

Joniškio rajono dainų ir šokių kolektyvai, dalyvau-siantys Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Tu mums viena“, švenčiančiam miestui dovanos nuotaikingą, jaunatvišką koncertą su „Saulės“ pagrindinės mokyklos choro dainomis, A. Raudonikio meno mokyklos mokinių kapelos melodijomis, Joniškio kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvo „Ratilis“, M. Slančiausko progimnazijos ir „Aušros“ gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvo „Kibirkštėlė“ bei Žagarės gimnazijos merginų liaudiškų šokių grupės šokiais. 

12.00–16.00      Edukaciniai-žaidybiniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems su „Raidy-nėliu“ (miesto aikštė) 

Leidyklos „Raidynėlis“ atstovė Angelė Rinkevičienė kviečia vaikučius ir jų tėvelius, senelius į įvairias edukacijas. Vyks piešinių konkursas, edukacinė valandėlė „Žaidžiu ir mokausi“ bei kitos šventiškos pramogos. 

13.00 Susitikimas su kraštiete istorike Lirija Ulvidaite-Steponavičiene. „Magdeburginio Joniškio istorijos akimirkos“ (J. Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitykla) 

Kraštietė istorikė Lirija Ulvidaitė -Steponavičienė rengia pranešimą „Magdeburginio Joniškio istori-jos akimirkos“. Lirija yra ne tik istorikė, bet ir puiki oratorė, tad tai bus įdomus istorinis pasakojimas, paįvairintas spalvingais mūsų miesto istorijos epizodais, įvykiais ir net sensacijomis. 1981 metais Lirija baigė Joniškio 2-ąją vidurinę mokyklą sidabro medaliu, 1981–1986 m. studijavo istoriją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, jos diplominis darbas skirtas Joniškio istorijai. Nuo 1986 m. dirbo Senovės ir vidurinių amžių katedroje, yra mokslo darbuotoja (prie katedros veikiančioje Lietuvos Statutų ir Lietuvos metrikos tyrimo grupėje). Šiuo metu ji vadovauja Ekskursijų ir edukacijos skyriui Valdovų rūmuose.

13.00 Parodos „Joniškio miesto bajorų, 1840–1845 m. kovojusių už savivaldos atgavimą, herbai“ pristatymas (daly-vauja dr. Ernestas Vasiliauskas) (J. Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitykla) 

Surengti parodą idėją davė kraštietis istorikas dr. Ernestas Vasiliauskas. Bus eksponuojami Joniš-kio miesto bajorų, kovojusių už savivaldos atgavimą (1841–1845 metais) herbai. Tai vienuolika spalvingų herbų: Goesų, Miknevičių (Michnevičių), Čižų, Jablonskių, Jasevičių, Leparskių (Leparskų), Drigotų, Staškevičių, Šileikų, Žaromskių. Šios pavardės ir dabar žinomos mūsų krašte, o spalvingi herbai papuoš ne tik biblioteką, bet ir miestą. Parodą Miesto šventės metu bibliote-kos skaitykloje pristatys dr. Ernestas Vasiliauskas. 

13.00 „Prisikėlimo“ apygardos 6-osios rinktinės karių savanorių ir generolo P. Plechavičiaus šaulių ginklų ekspozicija ir kareiviška košė (miesto parkas) 

13.00−15.00        Bendradarbiaujančių užsienio miestų kolektyvų koncertas „Bičiulystės dovanos“ (Moldova, Latvija, Lenkija) (estrada prie Joniškio kultūros centro) 

Šventinę nuotaiką dovanos ir į margą kultūrinių ren-ginių ciklą įsipins Duobelės (Latvija), Ungenio (Moldovos) ir Konino (Lenkijos) dainų ir šokių kolektyvai. Ren-ginį papuoš ne tik tradicinės jų šalių dainos ir šokiai, bet ir rūbų margumas. Tai puiki proga susipažinti su kitų šalių tradiciniu kultūriniu gyvenimu. 

15.00 Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus renginys – kraštiečių susitikimas, Joniškio garbės piliečio, profesoriaus Juozo Galkaus knygos „Lietuvos plakato istorija“ ir plakatų parodos pristatymas, Vilniaus joniškiečių draugijos „Sidabra“ 20-mečio minėjimas (Baltoji sinagoga) 

Baltojoje sinagogoje (Miesto a. 4A) susiburs kraštieiai, kurie kartu su visais joniškiečiais minės ne tik miesto jubiliejines sukaktis, bet ir Vilniaus joniškiečių draugijos „Sidabra“ įsteigimo 20-metį. Renginio metu iškilus kraštietis, Joniškio garbės pilietis, dailininkas, profesorius Juozas Galkus pristatys naujausią savo knygą „Lietuvos plakato istorija“ ir atidarys įvairių laikotarpių lietuviškų plakatų parodą. Prof. J. Galkaus knygoje apžvelgiama Lietuvos plakato istorija nuo pirmųjų plakatų, sukurtų XIX a. viduryje, iki šių dienų kūrėjų darbų.

1996 m. Vilniuje įkurta joniškiečių draugija „Sidabra“ yra puikus pavyzdys Joniškio krašto žmonėms, kaip ugdyti domėjimąsi gimtuoju kraštu, tirti jo istorinį ir kultūrinį paveldą, nesavanaudiškai dalytis sukaupta informacija ir plačiai ją skleisti, skatinti Vilniuje gyvenančių kraštie-čių bendradarbiavimą su gimtinės kultūros ir švietimo įstaigomis. Tai, kad „Sidabros“ draugija sėkmingai plė-toja kultūrinę ir šviečiamąją veiklą, nenuilsdama garsi-na Joniškio kraštą Vilniuje ir visoje Lietuvoje, yra didelių jos ilgametės prezidentės dr. Giedrės Lastauskienės pastangų ir pasiaukojamo darbo rezultatas. 

16.00 Koncertas vaikams „Linksmasis Joniškio atžalynas“ (estrada prie Joniškio kultūros centro) 

Kaip ir kasmet, Joniškio miesto dienos šventę papuoš teatralizuotas, linksmas, atraktyvus koncertas vaikams, kuriame šėls dainuojantys pasakų personažai, veiks populiarusis veidapiešis, linksmųjų balionėlių dirbtuvėlės, žaidimai bei kitos linksmybės. Ir, žinoma, bus mero ledų puota mažiesiems joniškiečiams! 

16.00 Bardų koncertas. Koncertuos gyvos muzikos festivalio „Saulėtosios naktys“ atlikėjai (miesto aikštė) 

Nuo 16 val. prie Knygų mugės prisijungs gyvos muzikos festivalio „Saulėtosios naktys“ atlikėjai – jaunieji bardai. 

16.30 Joniškio literatų klubo „Audruvė“ popietė, naujausio literatų klubo „Audruvė“ kūrybos almanacho pristatymas (A. Raudonikio meno mokykla) 

Džiugi naujiena – penktojo klubo narių kūrybos alma-nacho „Audruvė“ pristatymas. Almanache rasite ir jaunųjų kūrėjų eilėraščių, ir senųjų klubo narių, skaičiuojančių jau 40-uosius narystės metus klube, kūrinių. Aptiksite ir žinomų Lietuvoje pavardžių, tokių kaip Jolita Skablauskaitė, Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė, Dzintra Elga Irbytė bei kt. Pamatysite literatų, įsijautusių į Joniškio miesto praeitį, teatralizuotą pasirodymą. Bus galimybė pabendrauti su klubo nariais ir svečiais iš kitų miestų literatų klubų. 

18.00 Bendradarbiavimo sutarties tarp Joniškio ir Ungenio (Moldova) miestų pasirašymas. Renesanso šokių ir muzikos koncertas „Laudate Joniškiui“ (istori-nio šokio studija „Baltoji pavana“, Anykščiai) (Joniškio kultūros centro koncertų salė) 

Su Moldovos Respublikos Ungenio miestu 2013 m. rugpjūčio 31 d. pasirašytas ketinimų protokolas Unge-nio miesto festivalio metu, o jubiliejinė šventė tai puiki proga sutvirtinti ryšius bendradarbiavimo sutartimi. 

„Laudate Joniškiui“. Anykščių kultūros centro isto-rinio šokio studija „Baltoji pavana“ bei solistai Joniškiui dovanos jubiliejinį pašlovinimą Renesanso dvasia. 

Įspūdingų kostiumų spindesys, XV–XVI a. harmoningas garsų ir dermių skambėjimas, dažnai palydimas įstabių Viljamo Šekspyro ir to laikmečio sonetų, Renesanso ir renesansiškos dvasios kūrėjų eilių, sužavės visus.

„Baltoji pavana“ visada ypatingas svečias Lietuvos miestų šventėse, dvaruose ir bažnyčiose. Nuostabiais kostiumais vilkinti šokio trupė „Baltoji pavana“ dalyvauja žinomiausiuose Lietuvos lotyniškosios kultūros festivaliuose, iškilminguose istoriniuose renginiuose, dalyvauja ir festivaliuose Turkijoje, Latvijoje, Lenkijoje. 

19.30 Ekstremali dviračių šou programa „Green extreme team“ (Latvija) (miesto aikštė) 

21.00 Gyvo garso grupės „Septem band“ koncertas (estrada prie Joniškio kultūros centro) 

Joniškio kultūros centro gyvo garso grupė „Septem band“ nustebins nauja, šventine šiuolaikinės lietuvių estrados populiariausių dainų programa, skirta Joniškiui ir jo žmonėms. 

22.00 Grupės „Pelenai“ koncertas (estrada prie Joniškio kultūros centro) 

23.00 Grupės „Čilinam“ koncertas (estrada prie Joniškio kultūros centro) 

24.00 Fejerverkai (bus matomi prie Joniškio kultūros centro) 

00.15 Samantos Tinos (Latvija) koncertas (estrada prie Joniškio kultūros centro) 

1.00−2.00 Diskoteka (estrada prie Joniškio kultūros centro) 

Liepos 3 d. (sekmadienis)

12.00 „Bulių“ kautynės (Žemaičių g. laukai) 

  • Šventės metu Joniškio kultūros centro parodų salėse bus eksponuojama A. Raudonikio meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių baigiamųjų darbų paroda „Mūsų Joniškis“ 
  • J. Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitykloje veiks literatūros ir fotografijų paroda „Miesto istorijos ženklai. Joniškis 1616–2016 metais“ 
  • Joniškio turizmo ir verslo in-formacijos centro konferencijų salėje eksponuojama A. Raudonikio meno mokyklos Dailės skyriaus absolventų retrospektyvinė kūrybos darbų paroda „Ačiū 
 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.