Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

Įmonės kodas: 195745792

Teisinis statusas: Asociacija


Registracijos adresas: K. Donelaičio g. 2
LT-44213 Kaunas

Buveinės adresas: Žemaičių g. 31-313, LT-44175 Kaunas


El. paštas: lkbsajunga@gmail.com

 

 Pirmininkė Virginija Šetkienė,

tel. (+370) 610 64152

  

2011-10-25  

MĖGĖJŲ MENO PLĖTROS KOORDINAVIMO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Dalyvauja: Jadvyga Lisevičiūtė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė; Saulius Liausa, Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius; Vytautas Miškinis, Lietuvos chorų sąjungos pirmininkas; Nida Lungienė, Kultūros centrų tarybos narė; Juozas Linčius, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos valdybos narys; Švenčionių r. Kunigiškės k. bendruomenės „Brydė“ pirmininkas; Virginijus Bartušis, Tauragės kultūros centro direktorius, dainų ir šokių ansamblio „Jūra“ meno vadovas, Algis Krutkevičius, Kelmės kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.

Iš anksto pranešę dėl pateisinamų priežasčių posėdyje negalėję dalyvauti penki Tarybos nariai – Danutė Vaigauskaitė, Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos viceprezidentė, Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais; Remigijus Vilys, Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacijos pirmininkas; Romas Matulis, Kultūros centrų asociacijos pirmininkas; Vidmantas Mačiulskis, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Choreografijos katedros docentas, liaudiškų šokių kolektyvo „Vytinė“ baletmeisteris – savo nuomonę pateikė raštu.

Dėl pateisinamų priežasčių posėdyje nedalyvavo Vida Šatkauskienė, Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotoja. 

 DARBOTVARKĖ

1. 2012 m. prioritetinių mėgėjų meno renginių sąrašo tvirtinimas;

2. Naujų mėgėjų meno kolektyvų steigimo tvarkos aptarimas;

3. Specialistų kvalifikacijos tobulinimosi sistemos aptarimas;

4. 2011–2014 m. pasirengimo dainų šventei programos aptarimas:

NUTARTA

Visais balsais pritarti darbotvarkei. 

SVARSTYTA

  1. 2012 m. prioritetinių mėgėjų meno renginių sąrašas.

Aptartas 2011–2014 m. tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių Lietuvoje sąrašas, parengtas vadovaujantis LR kultūros ministro 2010 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. Įv-96 „Regionų kultūros mėgėjų meno žemėlapių rengimo kriterijai“, remiantis savivaldybių atsiųsta informacija, atsižvelgus į žanrinių komisijų, konsultantų nuomonę ir atitinkantis prioritetinių renginių kriterijus, patvirtintas Mėgėjų meno koordinacinės tarybos ir pateiktas Kultūros ministerijai.Kultūros ministras patvirtino tik 2011 m. prioritetinius mėgėjų meno renginius, kitų trejų metų atrinkti renginiai liko netvirtinti.

Pagal naują 2011 m. vasario 1 d. kultūros ministro įsakymą Nr. Įv-66 „Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklės“ iki sausio 15 d. turi būti parengtas trejų metų (2012–2014) prioritetinių renginių sąrašas. Šis projektas iš naujo turi būti viešai skelbiamas Kultūros ministerijos interneto svetainėje. Sąrašo projektą, remdamasis savivaldybių atsiųsta informacija, žanrinių tarybų ir konsultantų išvadomis, turi parengti Lietuvos liaudies kultūros centras ir patvirtinus Mėgėjų meno plėtros koordinavimo tarybai pateikti Lietuvos kultūros ministerijai. Aptarta šių renginių, užtikrinančių kokybišką mėgėjų meno kolektyvų veiklą ir plėtrą, finansavimo didinimo būtinybė ir dabartinės finansavimo sistemos trūkumai. 

NUTARTA

  1. Remiantis 2011 m. vasario 1 d. kultūros ministro įsakymu Nr. Įv-66 „Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklės“ apie šį projektą viešai skelbti Kultūros ministerijos interneto svetainėje ir parengti 2012–2014 m. prioritetinių renginių sąrašo projektą  
  1. Kadangi Kultūros rėmimo fondui 2012 m. pirmo pusmečio projektų paraiškos turi būti pateiktos iki spalio 24 d., savivaldybės turi būti informuotos, kurie renginiai įtraukti į Mėgėjų meno prioritetinių renginių sąrašą, todėl Tarybos balsų dauguma nuspręsta pritarti 2012 m. prioritetinių renginių sąrašui su tam tikromis išimtimis:

 2012 m. sąrašo išimti prioritetinius meno mėgėjų specialistų kvalifikacijos kėlimo renginius, tikintis, kad jie bus finansuoti iš Kultūros ministerijos 2012 m. biudžete kultūros darbuotojų kvalifikacijai kelti planuojamų skirti 500 tūkst. litų (dėl šiemet panaikinto Kultūros darbuotojų kvalifikacijos centro), o į 2013–2014 m. sąrašą vėl įtraukti visus prioritetinius mėgėjų meno specialistų kvalifikacijos kėlimo renginius; 

• iš 2012 m. sąrašo išbraukti Kaune rengiamą mėgėjų chorų šventę „Susitikime dainoj“, nes 2010 m. šventės rengėjai neįvykdė prioritetiniams renginiams keliamų reikalavimų, bet įtraukti šį renginį į 2013 m. sąrašą. 

3.      Siūlyti Kultūros ministerijai keisti Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisykles, kad Mėgėjų meno prioritetinių renginių sąrašą būtų tvirtinamas kiekvienais metais iki spalio 1 d.

SVARSTYTA

2. Naujų mėgėjų meno kolektyvų steigimo tvarka. Aptartas naujų kolektyvų kūrimo poreikis; svarstytos finansavimo iš Pasirengimo dainų šventei programos galimybės; siūlyta sudaryti darbo grupę, kuriai priklausytų  Kultūros savivaldos kolegijos ir Lietuvos kultūros centrų asociacijos atstovai, Panevėžio r. Kultūros skyriaus vyr. specialistas Remigijus Vilys, Tauragės kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis bei Lietuvos liaudies kultūros centro specialistai.

NUTARTA

Įpareigoti Lietuvos liaudies kultūros centrą sudaryti naujų kolektyvų kūrimo darbo grupę, kuri išsiaiškintų juridines ir finansines galimybes parengti naujų kolektyvų programą.

 SVARSTYTA

3. Specialistų kvalifikacijos tobulinimosi sistema.

Aptarta specialistų kvalifikacijos tobulinimosi dabartinė padėtis, finansavimas ir problemos. Kitais metais Lietuvoje planuojama rengti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistema, todėl mėgėjų meno žanro specialistams reikėtų įkurti darbo grupę ir parengti savo siūlymus. 

NUTARTA

Kreiptis į mėgėjų meno žanrines tarybas, kad jos Mėgėjų meno koordinavimo tarybai siūlytų savo žanro specialistą į Kultūros ministerijoje sudaromą kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos kūrimo darbo grupę. Mėgėjų meno koordinacinei tarybai pritarus siūlomoms kandidatūroms, jos būtų teikiamos Kultūros ministerijai. 

SVARSTYTA

4.      2011–2014 m. pasirengimo dainų šventei programa.

Siekiant užtikrinti dainų švenčių tęstinumą, būtina parengti, kuriame būtų numatytos ir savivaldybių priemonės.

NUTARTA

Parengti ir Mėgėjų meno koordinavimo tarybos nariams pateikti Dainų švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimo programos 2011–2014 m. priemonių planą, kurį peržiūrėję jie galėtų papildyti. 

 NUTARTA

Kreiptis į kultūros ministrą dėl:

• galimybės padidinti prioritetinių renginių finansavimą;

• galimybės padidinti kultūros darbuotojų darbo užmokestį.

Posėdžio pirmininkas Vytautas Miškinis  

Posėdžio sekretorė Inga Kriščiūnienė   

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.