Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

Įmonės kodas: 195745792

Teisinis statusas: Asociacija


Registracijos adresas: K. Donelaičio g. 2
LT-44213 Kaunas

Buveinės adresas: Žemaičių g. 31-313, LT-44175 Kaunas


El. paštas: lkbsajunga@gmail.com

 

 Pirmininkė Virginija Šetkienė,

tel. (+370) 610 64152

  

2019-04-17  

Naujienos po ELARD Generalinės asamblėjos ir konferencijos „LEADERiai, kuriantys vietos bendruomenes“

 

2019 m. balandžio 10 d. visų ELARD narių atstovai susirinko į organizacijos generalinę asamblėją, kur buvo tvirtinamos veiklos ir finansinės ataskaitos bei sprendžiami kiti klausimai, susiję su kaimo plėtros programų įgyvendinimu. ELARD prezidentė Maria Joao Botelho visiems nariams pristatė Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginijos Šetkienės parengtą finansinę ataskaitą. Didžiausio narių dėmesio susilaukė pateikta informacija apie nario mokesčio surinkimą, mat ne visos šalys narės vykdo šią prievolę. Vokietijos atstovas pasiūlė nemokantiems nario mokesčio nariams neleisti balsuoti, priimant ELARD sprendimus.

Kitas susitikimo klausimas buvo veiklos ataskaitos pristatymas. Prezidentė apžvelgė per nuveiktus darbus, organizuotus oficialius sutikimus su ES institucijų atstovais ir pan. Taip pat prezidentė pristatė parengtą ELARD dokumentą, kurį patvirtinus nariams, bus suformuota oficiali organizacijos politika dėl ateinančio paramos periodo:


 ELARD ragina iš naujo integruoti EŽŪFKP į Bendrųjų nuostatų reglamentus, todėl remia Europos Parlamento ir daugelį kitų suinteresuotųjų šalių organizacijų siekį išlaikyti kaimo plėtrą „ESIF šeimoje“. Geresnis šių fondų tarpusavio ryšys yra gyvybiškai svarbus finansuojant teritorines priemones, visų pirma LEADER/ BIVP vietos plėtros strategijas;

 ELARD kelia susirūpinimą, kad bendras bendros žemės ūkio politikos pirmojo ir antrojo ramsčių programavimas kelia riziką, kad ne žemės ūkio kaimo plėtra taps nereikšminga BŽŪP problema;

 ELARD palankiai vertina 5% EŽŪFKP lėšų skyrimą LEADER, tačiau apgailestauja, kad ERPF, ESF ir EJRŽF nenumato minimalaus BIVP procentinio dydžio. ELARD prašo užtikrinti, kad mažiausiai 5% LEADER lėšų būtų skiriama kiekviename Europos regione, o ne tik nacionaliniuose BŽŪP strateginiuose planuose;

 ELARD palankiai vertina pastangas supaprastinti ir panaikinti nereikalingus ir per daug biurokratinius teisės aktus ir tiki, kad jos bus įgyvendintos visais lygmenimis. Atsižvelgiant į sunkumus, kuriuos patiria LEADER dėl valstybės pagalbos nuostatų taikymo, šio supaprastinimo metu būtų naudinga išnagrinėti bendrąją išimtį LEADER / CLLD projektams;

 ELARD palankiai vertina tai, kad valstybės narės gali sukurti „bendrą krepšelį“, skirtą iš įvairių fondų skirtų BIVP finansavimui, kad jie veiktų pagal bendrą sistemą, su vadovaujančiu fondu ir koordinuojami tam skirtos valdymo institucijos/tarpinės įstaigos valstybių narių lygiu. Vis dėlto ELARD mano, kad labai svarbu sukurti ir remti paskatas valstybėms narėms kurti ir įgyvendinti veiksmingus sprendimus, ypač skatinti naudoti „vieno langelio“ principus, paremtus gerais daugialypės finansinės visuomenės gyvenimo būdo įgyvendinimo pavyzdžiais;

 ELARD atkreipia dėmesį į riziką, kad LEADER tinklas gali būti sujungtas į BŽŪP tinklą, daugiau dėmesio skiriant žemės ūkio ir aplinkos problemoms, nepaisant teritorinių požiūrių, todėl siūlo Komisijai ES lygiu įsteigti bandomąjį BIVP paramos skyrių panašų į FARNET paramos skyrių, kuris remtų tinklų kūrimąsi, tarptautinį bendradarbiavimą ir VVG gebėjimų stiprinimą įgyvendinant daugiafondes vietos plėtros strategijas,;

 ELARD įsitikinusi, kad tik pasitelkiant LEADER/BIVP ir VVG galima efektyviausiai identifikuoti, įgyvendinti, tęsti ir persvarstyti tvaraus vystymosi tikslus kaimo vietovėse. Kaimo vietovių įtraukimas yra labai svarbus siekiant tvarios vietos plėtros;

 ELARD prašo aiškumo dėl techninių priemonių panaudojimo, kurios leistų sklandžiai pereiti nuo dabartinio finansavimo laikotarpio prie kito, įskaitant LEADER/BIVP, nes naujai BŽŪP sistemai įsigalioti reikės daugiau laiko.

Vėliau, po diskusijų vyko neformalūs pokalbiai ir kiekvienos šalies VPS pasiekimų aptarimas.

 

Balandžio 11 d., kartu su Lietuvos ir kitų valstybių delegacijomis LKBS ekspertas Povilas Saulevičius dalyvavo Europos Parlamente organizuotoje konferencijoje „LEADERiai, kuriantys vietos bendruomenes“.

Renginio tikslas: siekis susodinti prie vieno stalo dalyvius ir politikos rengėjus – pagrindinius kaimo plėtros dalyvius, bei aptarti: 

  • Kaip LEADER programa veikė praeityje, kokia jos pridėtinė vertė ir kaip ateityje ją būtų galima tobulinti 
  • LEADER/CLLD po 2020 m. naujos BŽŪP teisinės bazės kontekste: ES institucijų pristatymas.
  • Pasikeitimas nuomonėmis, kaip ES politikos priemonės ateityje galėtų paskatinti LEADER/CLLD iniciatyvas (ypatingą dėmesį skiriant paramos susiejimui, LEADER iniciatyvoms kaimo vietovėse).

Konferencijos pirmojoje dalyje esamą situaciją ir perspektyvas pristatę organizatoriai – trys EP nariai. Europos Parlamentas kategoriškai nepritaria Europos Komisijos siūlomam Bendrosios žemės ūkio politikos bei jos antrojo – Kaimo plėtros ramsčio finansavimo mažinimui. Europarlamentarų nuomone, ne ES ūkininkai ir regionų gyventojai kalti dėl šiuo metu Europos Sąjungą ištikusių sunkumų, tokių, kaip D. Britanijos siekis pasitraukti iš Bendrijos ir atitinkamai išsinešti dalį bendro ES biudžeto. Tad ne ūkininkai ir ne kaimo bei regionų gyventojai turi mokėti šių sunkumų kainą – ES privalo solidariai išspręsti biudžeto trūkumo problemą ir rasti pakankamas lėšas tiek BŽŪP, tiek Kaimo plėtros priemonių finansavimo tęstinumui. Konferencijoje dalyvavusi Europos Komisijos atstovė Karolina Jasinska-Muehleck akcentavo, kad reformuodama BŽŪP, Europos Komisija siekia supaprastinimo, subsidiarumo ir tikslingumo. Tačiau šiuo metu Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos atstovas Achim Irimescu kritikavo Europos Komisijos reformą – anot p. Irimescu, Europos Komisijos planai veikiau primena ne evoliuciją, o revoliuciją, nes EK planuoja perkelti didelę administracinės naštos dalį ant valstybių narių pečių, o šiuo metu taip sėkmingai veikiančios Vietos veiklos grupės po BŽŪP reformos gali virsti strategijų įgyvendinimo prievaizdais, pareigūnais, atitrūksiančiais nuo realių vietos bendruomenės poreikių.

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos ekspertas Povilas Saulevičius kalbėjo apie LEADER/BIVP programos įgyvendinimo problemas mūsų šalyje ir pristatė pranešimą šia tema.


Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos dalyvavimas bei narių interesų atstovavimas ELARD (plačiau apie ELARD svetainėje: http://www.elard.eu/ ar FB paskyroje) finansuojamas pagal Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija).

 


 

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.