Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
2013-02-19  

Čekiškės bendruomenė paminėjo VASARIO 16-ąją

Vasario 16-ąją Čekiškėje paminėta Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Čekiškės švč. Trejybės bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, bažnyčios šventoriuje prie kryžiaus, skirto Nepriklausomybės akto signataro Prano Dovydaičio atminimui, mokytojai, bendruomenės žmonės padėjo gėlių ir uždegė žvakes. Vėliau Prano Dovydaičio sodybvietėje, Prienų kaime, Čekiškės krašto bendruomenė, skautai, vadovaujami mokytojų Vitalijos Vėlavičienės ir Renatos Kochanauskaitės  kaip ir kasmet užkūrė šventinį  laužą, pagerbdami profesoriaus atminimą.

          Po to visi skubėjo į kultūros centrą, kur Čekiškės kultūros centre bendruomenei buvo pristatyta  čekiškiečio, kraštotyrininko Antano Vaičiaus knyga „Čekiškė“.  

          2011 m. Kraštotyros draugijos Kauno rajono skyrius, parengė projektą „Čekiškės istorijos, tradicijų ir bendruomeninio gyvenimo pristatymas knygoje”, pateikė jį Kauno rajono vietos veiklos grupei pagal Kauno rajono vietos plėtros strategijos 2007 – 2013 m. I prioriteto „Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą“ 2 priemonės „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“ 1 veiklos sritį “Rajono gyventojų informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimas“. Vasario 16 –ąją visuomenei pateiktas projekto rezultatas – 304 puslapių, 1000 egzempliorių tiražu išleista knyga, kietais spalvotais viršeliais su priedu, bibliografiniu sąsiuviniu.

           Istorikas ir kraštotyrininkas Antanas Vaičius visą gyvenimą ieškojo įdomių faktų apie savo gimtąjį miestelį Čekiškę ir jos apylinkių žmones, parašė nemažai straipsnių, informacinių leidinių, kurie po ilgo laiko sugulė į knygą „Čekiškė“. Ši knyga – tarsi baltasis Čekiškės metraštis, atskleidžiantis mažos ir glaudžios bendruomenės vertybes, pateikiantis istorinių faktų apie žymius to krašto žmones ir jų darbus. Kiekvienas skaitytojas pajus, kokia svarbi autoriui yra Čekiškė, jos gatvės, nykstantys pastatai. Visa knyga tarsi nebylus prašymas susimąstyti apie mažus Lietuvos miestelius, jų reikšmę visai šalies kultūrai. Pirmoje knygos „Čekiškė“ dalyje skaitytojai gali  istorinių žinių, padavimų, straipsnių apie iškiliausius Čekiškės miestelio įvykius. Antroje knygos dalyje „Čekiškiečiai“ pristatomi žmonės, kurie savo darbais garsino miestelį. Paskutinėje dalyje „Čekiškė šiandien“ pristatomi šiandieninės Čekiškės džiaugsmai ir rūpesčiai, statistiniai duomenys, socialinio – kultūrinio gyvenimo akimirkos.

            Paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 95 –ąsias metines ir pasveikinti Antaną Vaičių knygos „Čekiškė“ pristatymo proga atvyko Lietuvos Respublikos seimo narys Antanas Nesteckis su žmona Nijole, Čekiškės ir Vilkijos apylinkių seniūnai Mečislovas Zavedskas ir Arūnas Bačiūnas, Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Zubas ir projekto koordinatorė Jolanta Marija Malinauskaitė, leidyklos „Kalendorius“ direktorius Aurelijus Noruševičius, buvusi Kauno rajono kultūros skyriaus vedėja Veronika Ramanauskienė, Saulėtekio A. Mackevičiaus pagrindinės mokyklos direktorius Julius Tovtkevičius, Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinės mokyklos direktorius Ričardas Saltonas su mokytojais, Čekiškės klebonas Vaidas Bartkus, Čekiškės krašto bendruomenės pirmininkas Valentinas Savickas, Liučiūnų krašto bendruomenės pirmininkė Danutė Rastauskienė, Liučiūnų bibliotekos vedėja Zinutė Gudaitienė, Čekiškės darželio direktorė Birutė Tiškauskienė ir gausus būrys čekiškiečių. 

               Renginį  pradėjo meno vadovė Kristina Kriščiūnienė Stasio Liutvinavičiaus eilėraščiu „Daina Čekiškei“. Patys mažiausi renginio dalyviai darželinukai deklamavo eilėraščius -  A. Vaičiaus „Daina apie Čekiškę“, Petro Žemkausko „Čekiškė“, dainavo daineles apie Lietuvą. Koncertavo moterų vokalinis ansamblis „Rūta“, vadovaujamas Rūtos Ribokienės. Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinės mokyklos mokytoja, kraštotyrininkė Eglė Simonaitienė labai šiltai atsiliepė apie bendradarbiavimą su A. Vaičiumi, apie jo norą išleisti knygą apie Čekiškę. Po seimo nario A. Nesteckio sveikinimų ir perduotų linkėjimų nuo mero Valerijaus Makūno, visi susidomėję klausė Vytauto Zubo, Aurelijaus Noruševičiaus pasakojimo, kaip išvydo dienos šviesą knyga „Čekiškė“, kiek daug talkininkų turėjo A. Vaičius, kol išleido šią knygą. Svečiai, buvę mokiniai, kolegos, čekiškiečiai gerbiamam mokytojui ir kraštotyrininkui Antanui Vaičiui negailėjo, kupinų pagarbos žodžių, dovanojo gėles, linkėjo geros sveikatos, energijos toliau rašyti, rinkti kraštotyrinę medžiagą apie rajoną ir jo žmones.   

          Renginio pabaigoje autorius dovanojo knygas žemiečiams. Skambant kaimo kapelos „Volungė“  (vadovas Ričardas Saltonas) akordams salėje nusidriekė ilga eilė žmonių, dėkojančių už nuostabią knygą ir laukiančių A. Vaičiaus autografo.

Čekiškės krašto poetas Antanas Tamkevičius eilėmis padėkojo  Antanui Vaičiui:

„Mielasis mūsų, šiandien Tau dėkojam

Už meilę Čekiškėi, už šilumą širdies.

Viltis ir svajones prie tavo kojų klojam,

Tu mūsų žiburėlis – jis kely mums švies.

 

Dėkojam Tau už Tavo tvirtą ryžtą

Įamžint Čekiškę, prikelt iš praeities.

O atmintis gyva gimtinėn vėlei grįžta,

Suspindi vėl džiaugsmu po negandų nakties.

 

Dėkojam Tau už rūpestį, už vargą –

Tu mūs gimtinės ąžuolas, mūs kelrodė žvaigždė.

Reikėtų aukso raidėmis rašyti tavo vardą,

Tegul visuos keliuos Aukščiausias Tau padės.

 

Tavo meilės karštos gimtam Čekiškės kraštui

Nepakando speigai, neužpustė vasario pūga.

Nepavargo pečiai velkant sunkią istorijos naštą-

Tau šiandien čekiškiečių visų nuoširdi padėka.

 

Neužgesk, žiburėli, džiaugsmuos ir skausmuos Tu mums švieski.

Prie Dubysos gimtos suliepsnok mūsų meilės laužais.

Kai bus liūdna, skaudu mes į širdį Tave pasikviesim,

Vyšnių žiedlapiais kris Tavo meilės gimtinei lašai.“

 

Čekiškės kultūros centro direktorė Elena Tarolienė

 

 

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.