Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
2013-08-16  

Ramonų kaimo bendruomenė sėkmingai vykdo projektą

                 Ramonų kaimo bendruomenė 2013 metais teikė paraišką Socialinės ir darbo apsaugos ministerijai ir gavo finansavimą bendruomenės socialinei veiklai organizuoti ir plėtoti. Bendruomenė, atšventusi savo gyvavimo dešimtmetį, yra viena iš aktyviausių rajono kaimų bendruomenių. Jos veikloje dalyvauja virš 150 narių, kaime gyvena 109 vaikai ir jaunimas, kurie lanko miesto mokyklas ir darželius. Veiklai vykdyti Raseinių rajono savivaldybė panaudos sutartimis suteikė buvusios Ramonų pradinės mokyklos patalpas ir prie jos esančius statinius. Šie namai yra svarbiausia kaimo gyventojų susibūrimo vieta. Čia vyksta masiniai renginiai: susirinkimai, vakaronės, koncertai, švenčiamos įvairios šventės, rajoniniai bei respublikiniai šaškių ir šachmatų turnyrai. Vasaros laikotarpiu, moksleivių atostogų metu, vaikams ir jaunimui trūksta užimtumo. Nuo liepos 15 d. iki liepos 20 d. Ramonų bendruomenėje buvo suorganizuota vaikų dienos užimtumo stovykla, kurioje dalyvavo 20 Ramonų ir 15 Dumšiškių kaimo bendruomenės vaikų iki 14 metų amžiaus. Stovyklai vadovavo projekto vadovė Dalytė Raudonienė, jai talkino nuoširdžiosios bendruomenės savanorės Genutė Adomavičienė, Genovaitė Juozaitienė ir Eugenija Godeliauskienė. Liepos 26 d. vaikams ir jaunimui buvo surengta bendra sporto šventė, kurios metu jie draugiškai lenktyniavo dviratukais, žaidė smiginį, rungtyniavo krepšinio aikštelėje 3x3, žaidė šaškėmis. Į šaškių žaidynes buvo pakviesti ir vyresnio amžiaus dalyviai. Rugpjūčio 10 d. visiems projekto partneriams buvo surengta labai naudinga pažintinė ekskursija-kelionė po įžymiąsias rajono vietas. Susipažinta su Molovėnų, Palendrių, Kejėnų, Betygalos, Padubysio piliakalniais, Nemakščių „Aštuonračio“ muziejumi, Ariogalos šaltinėliu. Uždegtos žvakutės Kejėnų pilkapiuose ir Nemakščių Lurde, iš tolo apžvelgta Maironio tėviškė ir gimtinė. Grįžtant, kas tik norėjo, išsimaudė srauniojoje Dubysoje. Išvyka buvo ne tik įdomi, bet ir naudinga, nes visą dieną gidė Gražina Pečkaitienė nenuilstamai pasakojo apie Raseinių krašto istoriją, jos papročius ir padavimus. Vykdomo projekto tikslas: per kultūrines masines priemones, užimtumo organizavimą, mažinti gyventojų socialinę atskirtį, atlikti prevencinį darbą formuojant palankų visuomenės požiūrį į sveiką gyvenseną. Todėl rugsėjo-lapkričio mėnesių vakarais, pasikvietę Dumšiškių bendruomenės ir LDP „Bočiai“ atstovus, organizuosime vaškinių žvakių gamybos  ir dekupažo užsiėmimus.                                                                                              

               Džiaugiamės, kad yra tokie naudingi projektai, kuriuose dalyvaujame. Tikimės, kad šitas Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos projektas bus tęstinas.

Dalytė Raudonienė, bendruomenės pirmininkė

 

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.