Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

Įmonės kodas: 195745792

Teisinis statusas: Asociacija


Registracijos adresas: K. Donelaičio g. 2
LT-44213 Kaunas

Buveinės adresas: Žemaičių g. 31-313, LT-44175 Kaunas


El. paštas: lkbsajunga@gmail.com

 

 Pirmininkė Virginija Šetkienė,

tel. (+370) 610 64152

  

2011-11-21  

Šukionių bendruomenė švenčia gyvavimo 10-metį

Šukionių bendruomenė atgimė 1995 m. Įregistruota 2001 m. Rajone viena pirmųjų ėmėsi uždavinio -  laisvoje Lietuvoje gyventi taip, kad būtų gera ne tik patiems, bet ir šalia esantiems. Bendruomenė yra Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos narė, taip pat Lietuvos Kaimo Tinklo narė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narė, inicijavusi su dar šešiomis Biržų rajono, viena Radviliškio rajono ir viena Trakų rajono bendruomenėmis 2002 m. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos įkūrimą. Šukionių bendruomenėje yra 120 narių

Aktyvi bendruomenės taryba: Nijolė Šatienė (tarybos pirmininkė) , Kęstutis Švėgžda (tarybos pirmininkės pavaduotojas), Remigijus Ratnikas, Antanas Sribikė, Irena Švėžikienė, Vilma Šulnienė ir Stanislovas Vadopolas.

Bendruomenės iždininkė Rita Bėliakienė.

Bendruomenės krikštatėviai: Stepas Gudas ir Zena Švainauskienė. Iš jų jaučiame nuolatinę globą ir didžiulę paramą visais gyvenimiškais bendruomenės klausimais. Šukioniečiai, kartu su visomis Biržų rajono bendruomenėmis, dėkingi Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkei Guodai Burokienei už nuoširdžią, gyvenimišką nuolatinę pagalbą ir patarimus, kurie bendruomenėms labai praverčia rengiant projektus, bendraujant tarpusavyje.

Mūsų bendruomenės Garbės nariai: kraštietis, habilituotas mokslų daktaras Matas Tamonis, buvęs LR Seimo narys, UAB „Biržų žemtiekimas“ gen. direktorius Viktoras Rinkevičius.

Šukionių kaimui 456 metai. Esame nuošalus kaimas, nutolęs nuo rajono centro – Biržų 30 km.

            Mes, šukioniečiai, supratome, kad Laisvė – labai brangi dovana mums, mūsų vaikams ir anūkams, kad ją išsaugoti-  reikia apipinti didele meile, gražiais darbais papuošti Tėvynę Lietuvą. Pradedant nuo savęs, nuo mažo Šukionių kaimelio...

Ką mes darėme, darome, darysime... Pasodinome Sveikatingumo parką, 500 medelių stojimo į Europos Sąjunga proga. Dalyvavome, sodinime ir parką prižiūrime visi.  Iškasėme tvenkinį kaime. Bendruomenės namų patalpoje įrengėme “mažųjų kampą“, kuriame vaikai sava veikla gali užsiimti renginių, susirinkimų metu. Įrengėme pirtį, sveikatingumo centrą su treniruokliais, biliardu, teniso stalu. Įrengėme sporto ir poilsio aikštyną, kuriuo naudojasi ir turiningai leidžia laisvalaikį ne tik šukioniečiai, bet ir atvykę svečiai. Labiausiai praverčia pirtis pagyvenusiems , žmonėms su negalia, socialiai remtinoms šeimoms.

Bendruomenės namuose vyksta ne tik sportiniai renginiai, bet ir įvairūs vakarai, kiti renginiai. Organizuojamos kraštiečių, dvynukų šventės, Užgavėnės, kaimo jubiliejai, vakaronės, susitikimai su žymiais žmonėmis, dvasininkais, politikais, rajono valdžios atstovais.

2003 m. Šukionyse vyko išvažiuojamasis LR Seimo kaimo reikalų komiteto posėdis, įvairūs apskrities, rajono, seniūnijos renginiai. Šukionių kapela gyvuoja jau 12 metų, jai vadovauja Vidutė Vitkauskienė. Kapeloje groja Aloyzas ir Raimundas Vitkauskai, Jonas Navakas, Danutė Vaškevičienė, talkina Rima Bitinienė.

Prie bendruomenės namų atstatytas ir pašventintas KRYŽIUS,prie kurio stabteli dažnas praeivis, ypač išvykstantys iš namų, vestuvininkai. Kiekvienais metais gegužę Šukionių koplyčioje vyksta gegužiniai giesmių vakarai, popietės – Mojavos, į kuriuos susirenka iki 20 žmonių, yra giedotojų grupė, kuriai vadovauja Jonas Navakas. Tai Regina Mušauskienė, Antanas Sribikė, Jonas Navakas, Vidutė Vitkauskienė ir Aloyzas Vitkauskas.

Aktyvi moterų ūkininkių veikla, kuriai šiuo metu vadovauja Rita Bieliakienė.

Šukionių bendruomenė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su 34 bendruomenėmis iš Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Radviliškio, Prienų, Šiaulių, Klaipėdos, Raseinių, Rokiškio, Plungės ir Druskininkų rajonų. Todėl vieni pas kitus vykstame su kultūrinėmis programomis į renginius, sportines varžybas, dalinamės projektinės veiklos patirtimi. Įdomios ir prasmingos organizuojamos bendros jaunimo stovyklos.

Bendruomenės tarybos pirmininkė Nijolė Šatienė ketvirtą kadenciją yra Biržų rajono savivaldybės tarybos narė, Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos tarybos pirmininkė, nuo įsteigimo (2004 m.).

Nominuota:

2006 m. kovo 9 d. „Lietuvos kaimo spindulys 2005“ „Kaimo bendruomenės šviesuolė“ Šukionių bendruomenės pirmininkė Nijolė Šatienė.

2007 m. Biržų rajono savivaldybės nominuota Šukionių bendruomenė už Sveikatingumo centro įrengimą.

2008 m. Panevėžio apskrities viršininko administracijos nominacija „Bendruomeniškiausia pasauliui vieta Šukionys“.

2008 m. „Lietuvos kaimo spindulys 2008“ nominacijoje „Veiklus seniūnas“ laureatu tapo Vabalninko seniūnijos seniūnas Stepas Gudas, Šukionių bendruomenės krikštatėvis.

Buvome prizininkais dideliuose projektuose „Čia gera gyventi“ ir „Tikime laisve“

Į Šukionių bendruomenę atvyksta bendruomenių delegacijos iš užsienio pasidalinti patirtimi dėl projektinės veiklos, jaunimo įtraukimo į bendruomeninę veiklą, visų žmonių, gyvenančių Šukionyse, aktyvinimą. Tai jaunimo delegacijos iš Prancūzijos, Lenkijos, Latvijos, bendruomenių atstovai iš Kipro, Makedonijos, Slovėnijos, Vengrijos, Slovakijos, Turkijos. Lankėsi po 50 bendruomenininkų iš Vilkaviškio, Šakių, Prienų, Marijampolės, Ukmergės, Kauno, Raseinių, Pasvalio, Radviliškio, Šiaulių, Žemaičių Kalvarijos, Rokiškio, Panevėžio rajonų. Visi čia laukiami. Pabendravę su Šukionių bendruomenės aktyvu ir jos nariais, pasiklausę Šukionių kaimo kapelos koncerto, apžiūrėję Šukionių bendruomenės etnografinį muziejų, kuriame virš 800 eksponatų ir jis veikia jau 9 metai, išsimaudę pirtyje svečiai skuba namų link, o kartais ir nakvoja. 2010 m. Šukionis aplankė virš 800 svečių.

Atvyksta mokiniai iš Biržų, Pasvalio, Kupiškio rajono mokyklų susipažinti su bendruomenės veikla, vienadienės moksleivių išvykos „Pas močiutę į kaimo pirtelę“. Tris metus organizuota stovykla socialiai remtinų šeimų vaikams – stovyklauja iki 130 vaikų. Stovyklavo ateitininkai.

Poetai skaitė ir skaito eiles bendruomenės pirtelėje bendruomenės nariams. Kasmet atvyksta vaikai ir suaugę, turintys negalią, pabendrauti renginiuose, pasportuoti, pasimaudyti, pažiūrėti šukioniečių muziejaus ir saviveiklininkų programos.

Per 17 metų bendruomenės tarybos narys metraštininkas fotografas Stanislovas Vadapolas surengė 17 fotoparodų apie kaimo šviesuolius, svečius, renginius, įžymius rajono ir šalies žmones. Fotonuotraukose užfiksuojamos visos įdomiausios gyvenimo ir darbų akimirkos.

2006 m. Šukionis aplankė LR prezidentas Valdas Adamkus, 2 kartus lankėsi Panevėžio vyskupas J. Kauneckas ir aukojo šv. Mišias.

Suremontuoti bendruomenės namai, kurie po vienu stogu glaudžia muziejų, med. punktą, biblioteką, kultūros namus, pirtį, sveikatingumo centrą, Informacijos-užimtumo centrą.

Pavyko pagerinti jaunimo užimtumo problemą. Sveikatingumo projektų dėka turim sporto aikštyną, treniruoklius, biliardą, sveikatingumo centrą. Jeigu kitur uždaromos pirtys, pas mus pirtis atidaryta ir sėkmingai veikia jau 4 metai.  Aikštyne galima sutikti jaunas mamas su vaikučiais, jaunimo atstovus. O prie pušimis apaugusio aikštyno sutiksime garbaus amžiaus šukioniečius, atėjusius pailsėti po sunkių darbų, išsimaudyti, pabendrauti tarpusavyje, pažiūrėti pramogų.

Šukioniečiai turi vėliavą, kurią kun. P. Miškinis iškilmingai pašventino 2009 m. per šv.Mato atlaidus.  Iškleidome 2 lankstinukus, brošiūrą, 2009 ir 2012 metų kalendorius kiekvienai šeimai.

Kad projektų įgyvendinimas  vienija žmones bendram tikslui ir veiklai, skatina bendruomeniškumą ir norą dalyvauti kituose projektuose, įsitikinome dalyvaudami dešimtyse projektų. Pradėjome nuo jaunimo 400 Lt paramos finansuoto projekto 2002 metais, vėliau kasmet teikėme paraiškas Biržų rajono savivaldybės administracijos Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programai, Kaimo rėmimo bei Sveikatingumo programoms.

O 2004 m. gauta 1mlj. 130 tūkst.(SAPARD) Europos Sąjungos parama.

Per projektus gauti finansavimai iš Nyderlandų, Anglijos nevyriausybinių organizacijų fondų, Kanados ambasados, Žemės ūkio ministerijos, Centrinės ir Biržų kredito unijų, Biržų rajono savivaldybės administracijos.

Lietuvos Kaimo tinklo projektą baigėme įgyvendinti, o Biržų Vietos veiklos grupės projektus pradėsime įgyvendinti nuo 2012 metų.

 

 

Trumpai apie šventę.

Tarp 16 rajono kaimo bendruomenių  - Lietuvos Kaimo tinklo projekto laimėtoja yra ir Šukionių bendruomenė, įgyvendinusi projektą „Bendruomenės indėlis į Šukionių krašto kultūros, tradicijų  puoselėjimą“.

Lapkričio 12 dieną (praeitą šeštadienį) gausiai šukioniečiai ir svečiai rinkosi į kultūros namų salę, kur ne tik surengė konferenciją, bet ir atžymėjo bendruomenės gyvavimo dešimtmetį. Į šventę atvyko ir sveikinimo žodžius skyrė šukioniečiams  LR seimo narys Valdemaras Valkiūnas, rajono savivaldybės merė Irutė Varzienė, vicemenrė Stasė Eitavičienė, savivaldybės tarybos nariai Audrys Šimas, Kęstutis Slavinskas, Biržų rajono Vietos veiklos grupės pirmininkas Steponas Staškevičius, Vabalninko seniūnijos seniūnė Lilija Vaitiekūnienė, Vabalninko parapijos klebonas Povilas Miškinis, bendruomenių delegacijos iš Anykščių rajono Kavarsko bendruomenės, Šiaulių rajono Šiupilių bendruomenės, aišku, ir Biržų rajono kaimų bendruomenių delegacijos. Šimtai žmonių vos tilpo į Šukionių didžiulę salę. Žmonės norėję pakalbėti apie bendruomenės indėlį į Šukionių krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimą. Šia tema kalbėjo Vabalninko kultūros ir istorijos fondo atstovai Mirdza ir Algirdas Garbauskai, Šukionių bendruomenės pirmininkė, vadovaujanti bendruomenei nuo jos įsikūrimo, Nijolė Šatienė. Audringais plojimais buvo sutikti bendruomenės krikštatėviai Zena Švainauskienė ir Stepas Gudas.

Vabalninko seniūnijos seniūnė Lilija Vaitiekūnienė apdovanojo padėkos raštais ilgametę bendruomenės pirmininkę Nijolę Šatienę, kapelos muzikantą ir giedotojų grupės vadovą Joną Navaką, bendruomenės tarybos narį Remigijų Ratniką ir metraštininką aktyvų bendruomenės tarybos narį Stanislovą Vadapolą. VVG pirmininkas Steponas Staškevičius šukioniečiams įteikė sveikinimą padėką nuo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkės Guodos Burokienės. Koncertavo estrados dainininkai Liveta ir Pertras Kazlauskai, Goda ir Lukas Štelemėkai, Šukionių kapela, duetas iš Joniškėlio - Virgis ir Birutė. Šukioniečiai buvo maloniai nustebinti ir sužavėti kada į sceną pakilo gimtinėn sugrįžęs Povilas Vaitoška. Jis savo dainomis ne vienam priminė gražią jaunystę ir tėviškės laukus, kvepiančius medumi. Apdovanoti prizais buvo aktyviausi dešimtys šukioniečių. Ilgai skambėjo muzika ir dainos tą dieną šaltoje salėje sušildę žmonių širdis. Kiekvienas į namus po renginio parsinešė bukletą ir kalendorių ne tik dėl savęs, bet ir dėl savo artimųjų. Juk nukeliautas per dešimtmetį ilgas ir gražus kelias… Mūsų Šukionių “valstybėlėje“ krizės pėdsakai blėsta… 

 Biržų rajono Šukionių bendruomenės tarybos pirmininkė

  Nijolė Šatienė

 

 

 

 
 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.