Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

Įmonės kodas: 195745792

Teisinis statusas: Asociacija


Registracijos adresas: K. Donelaičio g. 2
LT-44213 Kaunas

Buveinės adresas: Žemaičių g. 31-313, LT-44175 Kaunas


El. paštas: lkbsajunga@gmail.com

 

 Pirmininkė Virginija Šetkienė,

tel. (+370) 610 64152

  

2011-03-23  

Bendruomenėms pristatytos nacionalinės paramos gairės

Praėjusią savaitę Kaune Žemės ūkio ministerijos specialistai bendruomenių atstovams pristatė taisyklių gaires, pagal kurias šiemet planuojama remti kaimo bendruomeninių organizacijų veiklą. 2011 metams bendruomenių projektams finansuoti iš nacionalinio biudžeto numatyti 3 mln. litų.

Pristatytose nacionalinės paramos taisyklių gairėse numatyta, kad paramos prašyti gali tik kaimo bendruomenės pagal tris veiklos sritis:
• Kaimo bendruomenių materialinei techninei bazei stiprinti ir (arba) sukurti;
• Mažos apimties maisto produktų gamybos cechų įrengimui ir pritaikymui veiklai;
• Naminių gyvūnų laikymui ir priežiūrai reikalingų priemonių ir įrangos įsigijimui.

Vienas iš didžiausių taisyklių pasikeitimų – mokamo avanso dydis. Jis šiemet sumažintas iki 45 proc. sutartyje numatytos paramos sumos. Toks sprendimas priimtas vykdant Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą. Pagal šio įstatymo 15 straipsnį, per pirmus du 2011 m. ketvirčius Žemės ūkio ministerijos prisiimti įsipareigojimai negali viršyti 46 proc. metinės asignavimų sumos, o per pirmus tris 2011 m. ketvirčius – 67 proc. metinės asignavimų sumos.

Sutrumpėjo ir projektų įgyvendinimo laikotarpis. Galutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas per 6 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Kaip ir ankstesniais metais, tinkamos projekto išlaidos finansuojamos 100 proc. Paramos suma vienam projektui negali viršyti 25 tūkst. Lt.

„Taisyklės labai pakito. Mums kelia abejonių, ar būtent tokias veiklas ir tokiu būdu turėtų remti valstybė,“ – pristatymo metu komentavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė. Pasak Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, reikėtų atsisakyti trijų veiklos sričių ir palikti tik vieną – kaimo bendruomenėms aktualiausią – materialinei techninei bazei stiprinti. Jos atstovų nuomone, į paramos gavėjų sąrašą privalu įtraukti rajonines kaimo bendruomenių asociacijas. Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkas Vytautas Zubas abejojo ir paraiškų vertinimo tvarka. Jis ministerijos specialistams siūlė paraiškų vertinimą organizuoti, pasitelkiant aiškių prioritetų sistemą.

Raštas su konkrečiais pasiūlymais, ministeriją turi pasiekti dar šią savaitę. Ministerijos specialistai žadėjo į konstruktyvius pasiūlymus ir pastabas atsižvelgti.

Nacionalinės paramos taisyklės keičiamos, norint eliminuoti persidengiančias veiklas, kurios yra remiamos iš ES fondų. Kaimo bendruomenių patalpų remonto, statybos darbų, žaidimo ar sporto salių, aikštelių įrengimo projektai didžiąja dalimi finansuojami Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (Programa) priemonės „LEADER metodo įgyvendinimas“ lėšomis. Tam iki 2015 metų rugpjūčio numatyta įsisavinti 438 mln. Lt. Renginiai, susiję su gerosios patirties sklaidos organizavimu, bendradarbiavimu kaimo plėtros ir žemės ūkio, maisto bei miško sektoriuose, remiami pagal Programos priemonės „Techninė parama“ veiklos kryptį „Nacionalinis kaimo tinklas“ (Tinklas). Šiemet projektinei veiklai remti Tinklas patvirtino 6,5 mln. Lt biudžetą.“

Šiemet paraiškas rinks ir vertins Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras. Po Projektų atrankos komiteto rekomendacijų ir žemės ūkio ministro sprendimo, paraiškos keliaus į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie ŽŪM. Tik su patvirtintais paramos gavėjais Agentūra sudarys paramos sutartis.

Taisykles planuojama parengti ir paskelbti kovo antroje pusėje. Kaimo bendruomeninės organizacijos paraiškas teikti galės jau nuo balandžio mėnesio.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms teikiama nuo 2006 m. Pirmaisiais metais projektų įgyvendinimui buvo skirta 3 mln. Lt, 2007 m. – 6 mln. Lt, 2008 m. – 8,9 mln. Lt , 2009 m. – 5,638 mln. Lt. Pernai dėl sunkios valstybės finansinės padėties nauji projektai nefinansuoti.

Šiuo metu Lietuvoje priskaičiuojama per 1,6 tūkst. kaimo bendruomenių.


Žemės ūkio ministerijos informacija

 

 

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.