Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
2016-12-01  

Tarptautinė ELARD konferencija Tartu

 

2016 m. lapkričio 21-23 d. Tartu, Estijoje įvyko tarptautinė ELARD konferencija „LEADER/BIVP atnaujinimas 2020+“ skirta LEADER 25-mečiui paminėti. Konferencijoje dalyvavo kaimo plėtros bei LEADER specialistai iš daugiau nei 20 Europos sąjungos šalių, tarp jų ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos ekspertai Povilas Saulevičius bei Virginija Šetkienė.

 

Renginį atidarė bei sveikinimo žodžius tarė Estijos kaimo reikalų ministras Urmas Kruuse bei ELARD viceprezidentas Pedro Brosei, o plenarinėje sesijoje išgirdome Europos komisijos atstovo Jean-Michel Courades pamąstymus apie kaimo plėtros bei LEADER praeitį, pradedant nuo 1980 m. Vokietijos VVG tinklo atstovo Hartmut Berndt pranešimą apie LEADER projektus Vokietijoje, Europos komisijos atstovo Mihail Dumitri pranešimą, kuriame akcentuojamas KP programų supaprastinimas bei dokumentacijos perkėlimas (informacinių sistemų bei elektroninių dokumentų teikimo sistemų kūrimas) į internetą, Europos kaimo plėtros tinklo atstovo John Grieve pranešimą „Dabartinė LEADER/BIVP situacija ES“ bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovo Roman Haken pranešimą. Visi pranešėjai akcentavo LEADER programos naudą, skaidrumą, tolygumą bei efektyvumą, tai programa daugiausiai (lyginant su kitomis KP priemonėmis) dėmesio skirianti kaimo žmogui, t. y. ES investicijos tiesiogiai pasiekia didžiausią kaimo gyventojų dalį, nepaisant jų amžiaus, socialinės padėties ir pan.. Kadangi konferencijos tema buvo LEADER/BIVP ateitis, todėl buvo akcentuotos besikeičiančios programos galimybės. LEADER peraugus į BIVP pats metodas išlieka, o galimybių daugėja.

 

Antrojoje konferencijos dalyje dalyviai buvo suskirstyti į penkias darbo grupes, kurių kiekvienos tikslas, atsižvelgiant į darbo grupės temą, sukurti VIZIJĄ, iškelti problemas (grėsmes) bei rasti (pasiūlyti) jų sprendimo būdus.

 

    • BIVP ir daugiafondiškumas: kaip užtikrinti įgyvendinimą? Portugalijos  bei Austrijos geroji patirtis;

    • LEADER veikėjų bei valdžios bendradarbiavimas; kaip plėtoti (vystyti) skaidrų bendradarbiavimą nacionaliniam lygmeny? Lietuvos, Čekijos ir Švedijos geroji patirtis, pranešimą apie Lietuvos gerąją patirtį skaitė Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkės pavaduotojas bei Varėnos krašto VVG pirmininkas Povilas Saulevičius;

    • Vietos plėtros strategijos: kaip užtikrinti inovatyvumą bei lankstumą? Suomijos ir Latvijos geroji patirtis. Viena iš grupės moderatorių LKBS ekspertė Virginija Šetkienė;

    • Tarptautinis ir vietos bendradarbiavimas ES bei su trečiosiomis šalimis: kaip supaprastinti ir harmonizuoti bendradarbiavimą? Ispanijos ir Estijos geroji patirtis;

    • 25-rių metų LEADER metodas: kai jį atnaujinti laikotarpiui 2020+? Estijos ir Airijos geroji patirtis.

 

Pagrindinės problemos ar grėsmės LEADER/BIVP ateičiai iškeltos visose darbo grupėse: pasitikėjimo trūkumas (stoka), biurokratija, sankcijų įvedimas, vertimas strategijas rengti pagal nustatytas taisykles ir t.t.

 

Darbo grupių bei visos konferencijos darbo rezultatai, išvados suguls į Deklaraciją, kuri bus pristatyta ES institucijoms (EK, komitetams ir t.t.) tikintis, kad į dokumente surašytas pastabas, grėsmes bei pasiūlymus bus atsižvelgta rengiant kaimo plėtrai bei LEADER/BIVP programai aktualius dokumentus, teisės aktus, taisykles ateityje.

 

2016 m. lapkričio 23 d. popietę įvyko ELARD Generalinė asamblėja, kurioje, kaip paprastai, buvo aptarti aktualūs einamieji klausimai, tačiau tai buvo pirmoji Generalinė asamblėja (toliau – GA), kurioje dalyvavo ELARD narių atstovai iš 15 šalių bei pretendentų tapti ELARD nariais iš Vokietijos, Austrijos ir Škotijos.

 

Vicepirmininkas Pedro Brosei pristatė veiklos ataskaitą, finansininkė Virginija Šetkienė pristatė finansinę (biudžeto įgyvendinimo) ataskaitą, kurios patvirtintos bendru narių sprendimu.

 

Didžiausias dėmesys skirtas naujai nario mokesčio apskaičiavimo metodikai. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, kiekviena organizacija - ELARD narė moka po 60 Eur nuo kiekvienos VVG, kuri yra jos narė. GA metu buvo pasiūlyta, keisti tvarką ir nuo 2017 m. nario mokestį apskaičiuoti:

 

BAZINĖ SUMA

+ SUMA PRIKLAUSANTI NUO ŠALYJE VEIKIANČIŲ VVG

+ SUMA PRIKLAUSANTI NUO BENDRO LEADER/BIVP BIUDŽETO ŠALYJE NARĖJE

= NARIO MOKESČIO SUMA

 

 

Projektą remia:

LR Žemės ūkio ministerija

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.