Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
2012-02-21  

Naujienos iš Briuselio

ELARD susitikimas su Europos parlamento nariu Luis Manuel Capoulas Santos - Europos Parlamento naujojo bendro reglamento EŽŪKPF rengėju.  

Dedant visas pastangas , kad išsaugoti pagrindinį vaidmenį ir svarbą LEADER per ateinantį programavimo laikotarpį taip pat,  padidinti Asociacijos pozicijas ir rūpesčius dėl naujo bendrojo reglamento, sausio 2012m. sausio 31d. ELARD atstovai susitiko su Europos Parlamento nariu Luis Manuel Capoulas Santos Europos Parlamente. 

P. Capoulas Santos yra Europos Parlamento Žemės ūkio komiteto (AGRI komitetas) pranešėjas ir yra atsakingas už parlamentinės ataskaitos rengimą, už kurį vėliau bus balsuojama plenariniame posėdyje. Kai reglamentas bus priimtas Europos Parlamente, jis bus perduotas Europos Vadovų Tarybai, kurioje valstybės narės bus raginamos teikti tolesnius pakeitimus, atmesti arba priimti reglamentą. 

Asociacijos pirmininkas, p. Petri Rinne, kartu su koordinavimo ir ryšių su visuomene ELARD specialistu, p. Stefanos Loukopoulos, turėjo galimybę pristatyti ELARD Asociacijos tikslus, vizija ir struktūrą. 

Po to, p. Rinne paaiškino ELARD pozicijas dėl naujojo bendro reglamento, tuo pačiu ypač atkreipė dėmesį į LEADER aspektą. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas biudžeto klausimui p Rinne, pabrėžė, kad bendrojo biudžeto II ramsčio finansavimo  sumažinimas kartu su VVG skaičiaus padidėjimu, neišvengiamai sukeltų kiekvienos VVG biudžeto sumažinimą. 

P. Capoulas Santos pažymėjo, kad biudžetas yra labai sudėtingas klausimas, kad jis paliečia daugelį politikos sričių ir interesus. Jis pridūrė, kad naujasis EŽŪKPF biudžetas turi likti bent jau kaip ankstesnysis ir kad jokiu būdu Europos Parlamentas nepriims bet kokio sumažinimo. Verta pažymėti, p. Capoulas Santos pridūrė, kad visi turi būti pasirengę mažesniems pinigams, kurie turės būti papildyti kitais fondais sekančiam laikotarpiui. p. Rinne išreiškė ELARD susirūpinimą atsižvelgiant į tai, kad kelių fondų požiūriai gali būti naudojami skirtingai ir  pakenkti LEADER metodui, tokiu būdu turi būti labai aiškiai nurodytą,  kad turi būti laikomasi LEADER metodo pagal AGRI GD iniciatyva. Be to, p. Rinne pabrėžė, kad labai svarbu, kad Žemės ūkio ir kaimo plėtros stovyklos rastų kompromisą, kaip jie turi ir gali papildyti viena kitą. P. Capoulas Santos pritarė ir pažymėjo, kad jis nesitiki kad LEADER nebus DG AGRI dalis . 

ELARD prezidentas taip pat palietė bendrą strateginę sistemą (CSF) informuodamas, kad yra daug nesusipratimų nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgiant į šią naują priemonę. Jis pridūrė, kad Europos Parlamentas turėtų siekti sukurti išsamią parankinę knygą, kurioje bus aiškiai pateikta, ką CSF faktiškai dirba. P. Capoulas Santos pranešė, kad reikia nuolat koordinuoti savo veiklą per EP šiuo klausimu, pavyzdžiui, neformalus susitikimai  AGRI komitete, Regioninės politikos komitete. 

Susitikime taip pat buvo aptarta Europos Audito Rūmų ataskaita apie LEADER. p. Rinne pažymėjo, kad kritika dėl metodo, iš esmės kyla dėl to, kad nėra jokios realios pridėtinės vertės LEADER dokumentuose. Norint  įrodyti LEADER pridėtinę vertę svarbu pabrėžti, ką reikia tobulinti, t.y. vietinių strategijų kūrimą, taip pat stebėseną ir vertinimą, kuo užsiima tiksline 4 metodu darbinė grupė.

P. Capoulas Santos teigė, kad neabejotinai LEADER yra sėkmės istorija, tačiau jis išreiškė savo susirūpinimą, atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse didelė dalis LEADER lėšų yra nukreiptos į viešojo sektoriaus naudos gavėjus, jis pridūrė, kad šie veiksniai galėtų pristabdyti LEADER lėšų skyrimą ir neturėtų būti naudojamas siekiant išlaikyti viešąsias paslaugas, paprastai finansuojamas iš mokestinių pajamų. 

Susitikimo pabaigoje p. Capoulas Santos pranešė, kad jis siekia užbaigti savo ataskaitą iki balandžio pabaigos ir kad birželį Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas turėtų priimti ir paskelbti jį ELARD atstovams. 

Diskusija vyko draugiškoje atmosferoje, p. Capoulas Santos parodė susidomėjimą, ELARD darbo, atidžiai išstudijavo siūlomas ELARD pozicijas ir išreiškė norą susisiekti su ELARD ateityje.

ELARD informacija 

 

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.