Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
2012-03-05  

Antrasis kaimo jaunimo kongresas Kaune

Penktadienį į Aleksandro Stulginskio universitetą (ASU) susirinkęs jaunimas svarstė apie galimybes susieti savo ateitį su kaimu. Lietuvos žemės savininkų sąjungos inicijuotoje Kaimo jaunimo konferencijoje žemės ūkio ministras teigė, kad yra įvairių priemonių jauniems žmonėms padėti įsitvirtinti kaime, remiant jų idėjas bei siekius. 

„Užaugusiems mieste jaunuoliams gyvenimas kaime gali pasirodyti tikru iššūkiu. Kaimo jaunuoliams miestas patrauklus savo šurmuliu, pramogomis bei didesniu uždarbiu. Pašėlti ir pasimėgauti jaunyste būtina, bet ateina laikas apsispręsti dėl ateities. Galvoju, kad iššūkis gyventi kaime šiandien nėra toks didelis, kai pradedi vertinti, kaip nori kurti savo ateitį ir auginti savo vaikus,“ – įsitikinęs K. Starkevičius. Ministras konferencijos dalyviams išdėstė eilę žemės ūkio ministerijos koordinuojamų Kaimo plėtros programos priemonių, pagal kurias remiami ne tik jaunieji ūkininkai, bet ir jaunimas, gyvenantis kaime. Jo nuomone, lėšų ir priemonių yra, tereikia jomis tik pasinaudoti. 

K. Starkevičiaus pripažino, kad ne visi paramos įrankiai yra tobuli, bet užvertė pavyzdžiais, kaip jauni žmonės sėkmingai verčiasi pasinaudoję siūloma parama. „Aišku, galime protingomis akimis paklausyti ir kukliai patylėti, bet ar kas nors pasikeis? Todėl laukiame Jūsų iniciatyvos. Siūlykite, ir mes bandysime Jums padėti“, – kalbėjo žemės ūkio ministras. 

Jam antrino ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Mindaugas Kuliavas. Pasak jo, valstybė turi pakankamai galios įgyvendinti jaunų žmonių siekius, bet juos būtina išsakyti. 

Jaunimo atstovai ASU studentų atstovybė pasigenda idėjų palaikymo ir grįžtamojo ryšio, o Prano Žymančiaus (Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga) teigimu, pasinaudoti teikiama parama yra sunku dėl begalės biurokratinių barjerų. Lietuvos žemės savininkų sąjungos Tarybos pirmininkas Gintaras Nagulevičius sutiko dėl paramos priemonių gausos, tik suabejojo jų efektyvumu. 

Renginio iniciatoriai kartu su Lietuvos jaunimo organizacijomis bei Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, konferencijos užduotimi matė ne tik susiėjus padiskutuoti, išklausyti pateiktą informaciją apie jaunimo mokymo, įsidarbinimo, gyvenimo kaime galimybes ir perspektyvas, migracijos, laisvalaikio, vertybinių nuostatų bei kitas problemas, bet ir numatyti tolimesnius veiksmus. „Labai norėčiau, kad čia susirinkęs aktyvus  jaunimas ir būtų tie žmonės, kurie naujajam programavimo laikotarpiui numatytų BŽŪP paramos gaires bei jaunimo vietą bendroje valstybės politikoje, – konferencijos tikslus vardijo G. Nagulevičius. – Turi būti raštu pateikti siūlymai, ką reikėtų keisti, kad jaunimui kaimo vietovėse dirbti ir gyventi būtų patrauklu“. 

Šiuo metu renginio dalyviai jau surašė preliminarią rezoliuciją. Jaunimo organizacijos rašte teigiama, kad  pastaruoju metu jaunimo reikalai šalies politikoje tik deklaruojami bei formalizuojami, o jaunimas kaime primena socialinės atskirties grupės situaciją. Dokumente siūloma bendradarbiauti ir raginama atkreipti dėmesį į jaunimo problemas bei imtis priemonių jas spręsti. Politikos poslinkio jaunimas tikisi pilietiškumo, tautiškumo, verslumo ir kartų kaitos kryptimis.  

Pirmiausiai konferencijos dalyviai siūlo remti ir skatinti jaunimo iniciatyvas bei steigti jaunimo centrus, siekiant, kad jaunimas ir jų darbai būtų naudingi gyvenamajai vietovei. Taip pat gerinti komunikaciją kaimo vietovėse ir prieigą prie informacijos ryšių technologijų. 

Konferencijos dalyviai mano, kad, ugdant pagarbą kraštui, jo žmonėms ir jų darbams, būtina rūpintis ne tik kraštovaizdžio ir etnokultūros paveldo puoselėjimu bei saugojimu. Jie įsitikinę, kad ypač svarbu diegti naujus pilietinės ir tautinės veiklos modelius, įgalinančius jaunąją kartą veikti ir įtvirtinti sociokultūrinę brandą. 

Jaunimas deklaruoja, kad neužtenka rūpintis tik jo laisvalaikiu. Nemažiau svarbus yra ir  jaunimo užimtumo organizavimas, kad kiekvieno jauno žmogaus darbas – indėlis šeimoje, darbovietėje, bendruomenėje taptų žinomu, aiškiu, prasmingu. 

Kaimo jaunimo konferencijoje dalyvavo jaunimo ir dirbančių su jaunimu organizacijų atstovai iš visos Lietuvos – Jonavos, Kelmės, Lazdijų, Plungės, Prienų, Šilutės,  Panevėžio,  Ukmergės, Šakių, Tauragės, Ignalinos, Šalčininkų, Kauno rajonų bei Kazlų Rūdos savivaldybių.  Galutinį rezoliucijos variantą ketinama pasirašyti kitą savaitę.

Ukmergės rajono kongreso  atstovai nuoširdžiai dėkoja Ukmergės savivaldybei, kuri davė transportą nuvykti į  renginį.

 

A.Kraujalienė

Užugirio kaimo bendr.pirm.

 

 

 

Nuotraukoje:kongreso atstovai Ukmergės kraštui:  Stasys Ašmontas (Dainavos kaimo bendr. Pirmininkas),  A.Kraujalienė (Užugirio km.bendr. pirmininkė,) Laima Podolskienė (Baleliu km seniunaitė,) V.Želnys (verslininkas)

 

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.