Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

Įmonės kodas: 195745792

Teisinis statusas: Asociacija


Registracijos adresas: K. Donelaičio g. 2
LT-44213 Kaunas

Buveinės adresas: Žemaičių g. 31-313, LT-44175 Kaunas


El. paštas: lkbsajunga@gmail.com

 

 Pirmininkė Virginija Šetkienė,

tel. (+370) 610 64152

  

2014-03-25  

Naujienos iš Gulbinų kaimo bendruomenės

2014 m. kovo 1 d. įvykusiame Gulbinų bendruomenės ataskaitiniame susirinkime pristatytas Gulbinų bendruomenės projektas. Projektas "Gulbinų bendruomenės namai - mūsų ir ateinančių kartų tvirtovė " įgyvendintas pagal „Biržų rajono savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija iki 2013 m.“ I prioriteto „Teritorinė sanglauda – patrauklios ir patogios gyventi bei dirbti aplinkos kūrimas“ 1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

Šeštadienio popiete, pirmąją pavasario dieną, gulbiniečiai rinkosi į rekonstruotus Gulbinų bendruomenės namus, kur vyko ataskaitinis bendruomenės narių susirinkimas ir iškilmingas bendruomenės namų pašventinimas. Susirinkime dalyvavo: Lietuvos Respublikos Seimo narys Aleksandras Zeltinis su žmona Simin, Biržų rajono merė Irutė Varzienė, Biržų rajono vietos veiklos grupės pirmininkas, Žemės ūkio skyriaus vedėjas Steponas Staškevičius, Biržų rajono bendruomenių sąjungos pirmininkė, Tarybos narė Nijolė Šatienė, Pabiržės parapijos klebonas Vytautas Dagelis, bendruomenės krikštatėvis, Tarybos narys Viktoras Rinkevičius su žmona Birute, krikšto mama Palmyra Prašmantienė su vyru Zenonu, Kirdonių kaimo bendruomenės pirmininkas, Tarybos narys Audrys Šimas.

Bendruomenės tarybos pirmininkas Vytautas Pranas Taura susirinkimo dalyvius supažindino su atliktais darbais per 2013 metus ir pristatė įgyvendintą projektą „Gulbinų bendruomenės namai – mūsų ir ateinančių kartų tvirtovė“. Dėkojo Biržų rajono vietos veiklos grupei už suteiktą pagalbą dalyvaujant.

Lietuvos kaimo plėtros 2007−2013 metų programos „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ projekte, pagal kurį buvo gauta 120000 tūkstančių litų parama. Dėkojo Biržų rajono vietos veiklos grupės darbuotojams už suteiktą metodinę paramą paraiškų, mokėjimo prašymų, viešųjų pirkimų srityje, už glaudų bendradarbiavimą su bendruomenę, vykdant vietos veiklos projektus. Linkėjo kolektyvui kuo geriausios kloties tolesnėje veikloje. Vietos veiklos grupės pirmininkui įteiktas padėkos raštą.

Už gautas lėšas vykdant bendruomenės namų rekonstrukciją patalpos tapo erdvesnės, jaukesnės, pagražėjo pastato išorė. Projekto įgyvendinimui, konkurso tvarka, buvo pasirinkta rangos darbams atlikti Dainiaus Širmelio įmonė. Darbai atlikti nepriekaištingai, anksčiau numatyto laiko. Už atliktus darbus vykdant Gulbinų bendruomenės namų rekonstravimą, glaudų bendradarbiavimą sprendžiant statybos eigoje iškilusius klausimus Dainiaus Širmelio įmonei bendruomenės tarybos pirmininkas įteikė padėkos raštą.

Dėkingi bendruomenės nariams: Antanui Kleziui, Juliui Vinciūnui, Mariui Makštelei, Rimvydui Rožėnui, Virginijui Slavinskui, Algiui ir Vilmai Zalinkevičiams, Konstantinui Šarkiūnui ir kitiems už atliktus nemokamus savanoriškus darbus vykdant namų rekonstravimą. Buvo atlikta paviršinio žemės sluoksnio nukasimo, pamatų iškasimo, žemių išvežimo, išlyginimo, kanalų iškasimo elektros įvadui ir vietinio vandentiekio įvedimui į namą darbai. Taip bendruomenė prisidėjo prie projekto įgyvendinimo įnašu natūra − nemokamu savanorišku darbu (6673 litais), nekilnojamu turtu (6660 litų).

Šalia vykdomo projekto bendruomenės žmonės, talkų būdu, pjovė avarinius medžius, tvarkė malkas, prie namo klojo plytelių takus, vandens nuvedimo sistemą nuo lietvamzdžių, šienavo, šlavė, palaikė tvarką, sodino ir laistė gėles, atliko kitus aplinkos tvarkymo darbus. Visą, ką bendruomenė turi, esame dėkingi aktyviausiems bendruomenės nariams: Reginai Mikalajūnienei, Marijonai Rožėnienei, Igno ir Palmyros Klevaičių, Eugenijos ir Vytauto Šokelių, Reginos ir Valerijono Vėžių, Irėnos ir Valdo Atkočiunų, Petro ir Balio Plikšnių šeimoms, Valerijai Čirbulėnienei, Zitai Rožėnienei, Aldonai Lesevičienei, Eugenijai Grigaliūnienei, Anelei Gasiūnienei, ūkininkui Vidmantui Vėžiui, Domui Abazoriui. Dėkojame Broniui Vinciūnui, Daivai Zalinkevičienei, Vidai Kazlauskienei, Aldonai Surtautienei, Vytautui Briedžiui, Mykolui Tinteriui, Vidmantui Indrulėnui, Algiui Zagorskiui ir daugeliui kitų, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie bendruomeninio gyvenimo.

Tarybos pirmininkas dėkojo bendruomenės gyventojams, krikštatėviams, kraštiečiams, įmonių įstaigų kolektyvams už suteiktą materialinę ir moralinę pagalbą. Už paaukotas lėšas buvo nupirkta namams šildyti židinys-krosnelė bei atlikti kiti būtini pirkiniai buičiai pagerinti, apmokėti mokėjimai reikalingi projekto užbaigimo dokumentams ir už suteiktas kitas paslaugas.

Bendruomenės veiklą ir projektų vykdymą teigiamai įvertino pasisakę: seimo narys Aleksandras Zeltinis, merė Irutė Varzienė, Vietos veiklos grupės pirmininkas Steponas Staškevičius, Bendruomenių sąjungos pirmininkė Nijolė Šatienė, Kirdonių kaimo bendruomenės pirmininkas Audrys Šimas, krikštatėviai Viktoras Rinkevičius ir Palmyra Prašmantienė, Žemės ūkio rūmų atstovas Biržų rajone Zenonas Prašmantas, Pabiržės parapijos klebonas Vytautas Dagelis.

Ilgametė Gulbinų etnografinio ansamblio vadovė mokytoja Eugenija Grigaliūnienė dėkojo svečiams už dalyvavimą bendruomenės šventėje, už gražias mintis ir palinkėjimus. Pasidžiaugė, kad bendruomenėje yra daug darbščių, išradingų žmonių, kurie aukoja savo brangų laiką, lėšas, išmonę gražesniam, turiningesniam bendruomenės gyvenimui.

Priimtas nutarimas dalyvauti teikiant Žemės ūkio ministerijos teikiamos paramos kaimo bendruomenėms paraišką, pagal antrą kryptį „Kaimo vietovėje esančioms viešosioms erdvėms sutvarkyti ir prižiūrėti pritaikant kaimo gyventojų poreikiams“.

Pabiržės parapijos klebonas Vytautas Dagelis pašventino restauruotus bendruomenės namus. Kaip vienybės ir santarvės simbolį padovanojo kryžių, kad teiktų palaimą ir stiprybę, o šventąjį raštą, kad padėtų atrasti teisingą kelią, kai bus sunku. Palinkėjo bendruomenei stiprybės bei dievo palaimos.

Močiutės klubas surengė rankdarbių parodėlę.

Šventė sutapo su pavasario pradžia. Visoms moterims ir panelėms ateinančios kovo 8-osios proga buvo padovanota gėlių.

Sugiedotas Gulbinų bendruomenės himnas.

Baigiamąjį šventės akordą davė Nemunėlio Radviliškio viešosios įstaigos Onos Milienės senelių globos namų kapela vadovė Rima Šeškienė, kapelos įkūrėjas − Liudvikas Pleškys. Jų nuotaikinga muzika, dainos šildė visų dalyvių širdis. Iki pavakarių netilo dainos, šokiai, žaidimai, degė Užgavėnių laužas, kvepėjo blynais, žirnių koše ir kitais gardėsiais.                                      

 Bendruomenės tarybos pirmininkas                                                      Vytautas Pranas Taura

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.