Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
2015-03-24  

BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS FINANSUOTAS PROJEKTAS PRADŽIŪGINO KILŪČIŲ ŽMONES

2015 m. vasario 24 d. Kilučių bendruomenė sėkmingai baigė įgyvendinti vietos projektą „Kilučių bendruomenės namų rekonstrukcija“ pagal Biržų rajono savivaldybės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos iki 2013 m. I prioriteto „Teritorinė sanglauda – patrauklios ir patogios gyventi bei dirbti aplinkos kūrimas priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

Projektui buvo skirta 75 880,44 EUR (262 000 Lt) paramos, dar 8431,13 EUR prisidėjo kaimo bendruomenė. Jų įnašą natūra sudarė nekilnojamasis turtas – rajono savivaldybės bendruomenei perduotas pastatas ir bendruomenės narių savanoriškas darbas projekto vykdymo laikotarpiu. Projekto metu buvo pilnai rekonstruotas pastatas – bendruomenės namai.

Kilučių bendruomenės veiklos tikslas - skatinti bendruomenės gyventojus, kad jie stengtųsi pagerinti savo laisvalaikio praleidimo ir gyvenimo sąlygas, motyvuoti juos saviugdai ir kultūrinei saviraiškai, sustiprinti solidarumo ir bendruomeniškumo apraiškas, užkirsti kelią socialinės atskirties plitimui. Juk nuo bendruomenių socialinio vystymo gali prasidėti gyventojų ekonominis stiprėjimas, kas yra itin svarbu, siekiant sudaryti tinkamas prielaidas darniam kaimo vietovių vystymuisi. Iki projekto įgyvendinimo bendruomenė neturėjo patalpų, kur bendruomenės nariai galėtų susirinkti, planuoti savo darbus, organizuoti renginius, vykdyti švietėjišką veiklą. Kaimo bendruomenės tikslams pasiekti buvo reikalingos patalpos, kur būtų vykdoma bendruomenės veikla.

Įgyvendinus projekto tikslus, bendruomenės nariai turi galimybę kartu svarstyti bei spręsti aktualias bendruomenės problemas, rengti renginius aktualiomis temomis, vykdyti švietėjišką veiklą. Sudarytos sąlygos įtraukti į savo veiklą didesnę bendruomenės žmonių dalį, įskaitant jaunimą, taip sudarant jam patrauklesnes sąlygas gyventi ir dirbti bendruomenėje. Projekto įgyvendinimas ypač pradžiūgino socialiai pažeidžiamas visuomenės grupes – riboto darbingumo bei vyresnio amžiaus asmenis. Bendruomenės namai bus naudojami tenkinti tiek Kilučių kaimo bendruomenės, tiek ir aplinkinių vietovių gyventojų poreikius, kuriant patrauklią aplinką kaimo vietovėse, mažinant įvairių gyventojų grupių socialinę atskirtį, motyvuojant bendruomenės narius saviugdai ir kultūrinei saviraiškai.

Kilučių bendruomenės tarybos pirmininkas Viktoras Kurganovas

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.