Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
2012-03-12  

Telšių rajono Luokės ir Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo bendruomenės įgyvendins bendrą projektą

2009metais Atviros visuomenės institutas ir filantropo G.Soroso iniciatyva Lietuvoje buvo įsteigtasPagalbos fondas, kuriuo siekiama padėti labiausiai pažeidžiamoms visuomenių grupėms įveikti globalios krizės padarinius.  Šio fondo tikslas- remti nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą, siekiant įveikti krizę ir stiprinant pilietiškumą, suteikiant šiam sektoriui galimybę išbandyti novatoriškus krizės įveikimo būdus ir parodant veiksmingus modelius kaip operatyviai ir realistiškai spręsti iškilusias problemas.Atviros visuomenės instituto „Pagalbos fondą“ Lietuvoje  administruoja VšĮ „OSFL projektai“, kurie dar  2011 m. pabaigoje Lietuvoje paskelbė paskutinį kvietimą teikti paraiškas. Paskutinis Pagalbos fondo Lietuvoje kvietimas buvo skirtas pilietinėms iniciatyvoms, skatinančioms visuomenės solidarumą ir bendradarbiavimą krizės akivaizdoje įprastose fondo veikimo srityse. Prioritetas buvo teikiamas projektams, kuriuose bendradarbiauja įvairios socialinės grupės ir organizacijos siekdamos padėti labiausiai pažeidžiamiems visuomenės nariams bei skatina pozityvumą, žmonių aktyvumą ir tenkina pilietines visuomenės poreikius krizės situacijoje. PFL Taryba, apsvarsčiusi 2011 m. gruodžio mėn. pateiktas 204 paraiškas, nusprendėskirtiparamą10 projektų, tarp kurių yra ir Antanavo bendruomenės projektas “Nestacionarių paslaugų plėtra Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo ir Telšių rajono Luokės bendruomenėse“.

Dar 2012 metųsausios mėn. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Telšių rajono Luokės bendruomene. 2011 metais drauge su Telšių rajono Nevarėnų ir Luokės, Jurbarko rajono Viešvilės bendruomenėmis buvo įgyvendinamas projektas „Antanavo, Nevarėnų, Luokės, Viešvilės ir Slovakijos Tatrų regiono kaimo plėtros dalyvių partnerystė“, kurio metu vyko bendruomenės narių susitikimai, bendros konferencijos bei išvyka į Slovakiją. Šių susitikimų metu išryškėjo, kad Antanavo ir Luokės bendruomenės planuose yra socialinių paslaugų plėtra, todėl buvo nuspręsta teikti bendrą projektą, kurio tikslas- plėsti nestacionarias socialines paslaugas  Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo ir Telšių rajono Luokės bendruomenių vienišiems, mažas pajamas gaunantiems asmenims.Šie asmenys dėl neišplėtotos vienkiemių infrastruktūros negali naudotis paslaugomis, kuriomis gali naudotis miesto gyventojai. Antanavo ir Luokės bendruomenės turėdamos patalpas planuoja teikti sociokultūrines paslaugas (karšto maisto į namus, skalbimo, prausimosi, konsultavimo) vienišiems, toliausiai nutolusiems nuo seniūnijos centro ir mažas pajamas gaunantiems asmenims. Projekto metu bus suformuotos dvi darbo grupesAntanave ir Luokėje, kurias sudarys įvairūs vietos socialiniai partneriai, kurie rinksis 1 kartą mėnesyje ir drauge aptars projekto veiklas, spręs iškylančias problemas bei numatys paslaugų teikimo tvarką bei patvirtins sąrašą asmenų, kuriems ši paslauga bus teikiama. Drauge su jaunimo klubu „Draugai“ Antanave ir neformalia jaunimo grupe Luokėje bus suformuota savanorių dvi komandos, kurios padės organizuoti projekto veiklas. Sustiprinti Antanavo ir Luokės bendruomenės socialinę infrastruktūra įsigyjant Luokės bendruomenėje šaldytuvą ir dujinę viryklę, oAntanavo bendruomenė įsigys naują pramoninę skalbimo mašiną.  Planuojama, kad šiomis paslaugomis pasinaudos apie 120 asmenų.

Tikime, kad šis projekto metu pradėtos naujos paslaugos įgalins vienišus asmenis  aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime ir tapti aktyviu savo krašto piliečiu, įgytos žinios ir kartų bendradarbiavimas mokys bendruomenės narius tolerancijos, paskatins tarpusavio bendradarbiavimui.   

Reda Kneizevičienė

Antanavo bendruomenės pirmininkė

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.