Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
2012-03-28  

Informacija apie Vietos plėtros darbo grupės dėl ES struktūrinės ir regioninės politikos 2014-2020 m. Sukurtos Suomijoje veiklą

 

Kaip žinote, Europos Komisija, kitam Europos programavimo laikotarpiui 2014-2020 m. reglamente, siūlo stiprinti bendruomenės iniciatyvas ir sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti integruotas vietos plėtros strategijas ir vietos veiklos grupių formavimą, grindžiamą LEADER metodo patirtimi. BSF fondai turi padėti spręsti sub-regionų ir vietos lygiu daugialypio vystymosi poreikius, ir  juos įgyvendinti.

ELARD Pirmininkas p. Petri Rinne, kviečia visus apsvarstyti tokio pobūdžio darbo grupių savo šalyse sukūrimą nacionaliniu lygmeniu, kad būtų mobilizuotos visos suinteresuotos institucijos ir taip paruošti partnerystės sutartis, kad bus pirmas vietos plėtros strategijos etapas. Ši darbo grupė turėtų įtraukti visas suinteresuotąsias šalis (ministerijas, VVG ir kt.), susijusius su vietos plėtros fondais  atitinkamai  EŽŪFKP, EMFF, EKPF ir ESF.

Norėtume pabrėžti  vietos veiklos grupių vaidmens svarbą tokioje darbo grupėje, siekiant padidinti ir pagerinti LEADER metodą, kaip numatyta EB reglamente. VVG buvimas gali turėti didelę įtaką, partnerystės sutarties rengimui ir fondų koordinavimui.

Suomijos darbo grupės VIETOS PLĖTROS DARBO GRUPĖS DĖL ES STRUKTŪRINĖS IR REGIONINĖ POLITIKA 2014 +Veiklos gairės

BSF  fondai turi sub-regionų ir vietos lygiu spręsti daugialypio vystymosi poreikius. Siekiant palengvinti įvairių strategijų  ir tarpsektorinių prioritetų  įgyvendinimą, Komisija siūlo stiprinti bendruomenės iniciatyvas, palengvinti integruotas vietos plėtros strategijų per  vietos veiklos grupes, veikiančias pagal LEADER metodą, įgyvendinimą.(Bendrasis reglamentas 28-31 str.)

Siekiant geriau panaudoti potencialą vietos lygiu, būtina stiprinti ir palengvinti bendruomenės vadovaujamą vietos plėtrą, nustatant  bendrąsias taisykles ir glaudų koordinavimą visų BSF fondų. Atsakomybė už vietos vystymosi strategijų įgyvendinimą, turėtų būti teikiama vietos veiklos grupėms, kurios  atstovauja bendruomenės interesus, tai turėtų būti pagrindinis  principas.(Bendrasis reglamentas, (21))

Tam tikru mastu, vietos plėtra yra naujas reglamento aspektas.  Pagal Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos socialinio fondo (ESF) vietos plėtros programas ji yra savanoriška. Pagal Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP) yra privaloma vietos ekonomikos vystymuisi per strategijų įgyvendinimą  skirti  bent 5 proc. lėšų.

 Norint parengti Partnerystės susitarimą, Suomija prieš tai  privalo  parengti nacionalines metodologijas, skirtas įgyvendinti vietos plėtrą. Siekiant šio tikslo, reikia sudaryti  tarpžinybinę darbo grupę dėl vietos plėtros, kurios nariai būtų iš atstovaujančių skirtingus fondus institucijų.

Rengiant ES struktūrinės ir regioninės politikos 2014 + įgyvendinimą, darbo grupė nusprendė savo posėdyje, kuris vyko  2011 m. Gruodžio 2 d. Sudaryti darbo grupės pogrupį, siekiant parengti pasiūlymą įvairių fondų partnerystės sutarčiai, atsižvelgiant į vietos plėtros  prioritetus.

Pogrupio užduotis yra:

1) parengti pasiūlymą dėl bendrų principų ir įgyvendinimo vietos bendruomenės fondų vystymosi modelių Suomijoje programavimo laikotarpiu 2014-2020 m.

2) parengia pasiūlymus dėl vietos veiklos grupių veiklos ir plėtros strategijų bei  veikimo sričių ir principų;

3) rengia pasiūlymą dėl valdymo modelio, atrankos kriterijaus, tikslų ir uždavinių vietos veiklos grupių ir plėtros strategijų atrankos komitetui

4) išnagrinėti kriterijus, lėšų paskirstymo vietos plėtros strategijoms ir jų poreikį

5) nagrinėti nacionalinio finansavimo poreikį.

Preliminarus pasiūlymas dėl vietos plėtros aspektų pagal įvairias partnerystės sutarties lėšų sritis turėtų būti paruoštas viduryje 2012 m.

Petri Rinne informacija, Suomija, Elard

 

 

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.