Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

Įmonės kodas: 195745792

Teisinis statusas: Asociacija


Registracijos adresas: K. Donelaičio g. 2
LT-44213 Kaunas

Buveinės adresas: Žemaičių g. 31-313, LT-44175 Kaunas


El. paštas: lkbsajunga@gmail.com

 

 Pirmininkė Virginija Šetkienė,

tel. (+370) 610 64152

  

2015-01-26  

Vėl naujas žingsnis per rūpesčių lauką

Pastaruoju metu mūsų BCA internetinėje svetainėje nuolat atranda vietos mintys apie tai, kokius rūpesčius turime gvildenti  savo forumuose ir kokiais žingsniais žingsniuoti po naujojo 2014-2020 m. investicinio laikotarpio horizontus. Kaip jau anksčiau buvo užsimenama, taip ir šiame straipsnyje ta mintis dar kartą patvirtina , kad ryšys tarp kaimo bendruomenių,  mokslo instutucijų ir valdžios nuolat stiprėja. Tai pasakytina apie Aleksandro Stulginskio universitertą, ruošiantį specialistus daugiausia kaimui, taip pat apie Lietuvos seimą ir ypač apie Žemės ūkio ministeriją. Mes, kaimo bendruomenės, jaučiam, kad nuolat esame šios ministerijos rūpesčio dalis ir tai mus stiprina. Šių metų sausio mėnesio 21 dieną Aleksandro Stulginskio universitete vėl vyko bendras Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos valdybos posėdis. Jį bendromis pajėgomis organizavo LKBS valdybos pirmininkė Guoda Burokienė ir ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros vedėja profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė.

     Posėdžio darbotvarkė buvo labai apimli. Buvo išklausyta LKBS pirmininkės ataskaita už 2014 metus ir apžvelgti svarbiausi praeitų metų darbai: LKBS sąskrydis, mokymai, konsultacijos dėl bendradarbiavimo su seimu, valdžios institucijomis ir kita. Posėdžio darbe dalyvavo daugelis šios skėtinės organizacijos atstovų iš įvairių rajonų ir klausantis jų pasisakymų plačiai vėrėsi Lietuvos kaimo panorama. Įvairi ji, praturtinta daugeliu gerų darbų, paženklinta rūpesčiais. Kaimas kečiasi. Kinta jo demografinė sudėtis ir poreikiai. Klausantis pasisakymų, nesunku buvo suvokti, kad kiekviena vietovė  per savo projektines veiklas, per bendruomenišką susitelkimą ieško savo problemų sprendimų. O bendri forumai – tai ta vieta, kur galima dalintis patirčių ir pavyzdžių turtais. Todėl buvo aptarti LKBS papildymo klausimai tuo atžvilgiu, kad kiekvienas rajonas turėtų joje savo atstovus ir žinia apie šios skėtinės organizagijos veiklą turėtų nuolatinį abipusį ryšį. Taip pat buvo priminti artimiausi 2015 m. LKBS  veiklų plane numatyti darbai: tartasi dėl artėjančio II-ojo Lietuvos kaimo parlamento sušaukimo, dėl Valstybės paramos taisyklių keitimo.

     Klausimas, kuriam buvo skirta ypač daug dėmesio - tai Aleksandro Stulginskio  universiteto ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos bendradarbiavimo sutarties pasirašymo  perspektyva. Dabar – jos projekto svsrstymo laikotarpis. Jo metu rutuliojosi nemažai viltingų naujovių, naudingų ir mokslui, ir praktikai. Sutarties projekte yra daug lankstumo ir erdvės abiejų pusių kūrybingumui pasireikšti. Sveikintina ypač tai, kad joje visais lygiais akcentuojamas šalies kelių sluoksnių piliečių ryšys: praktikų, mokslininkų, studijuojančio jaunimo, verslo Šiuo metu kiekvienas suinteresuotas asmuo gali teikti argumentuotus savo pasiūlymus ir dalyvauti sutarties tobulinime.

     Rimtas dalykiškas LKBS posėdis turėjo ir vieną šilumos gūsio proveržį – šios sąjungos pirmininkei  Guodai Burokienei buvo įteiktas Žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės padėkos raštas, liudijantis teigiamą jos veiklos įvertinimą. Veiklos, kuri kaimui tikrai reikalinga.

                                                                          Grina Šnirpūnienė, Šakių BCA pirmininkė

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.