Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
2015-02-24  

Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos veikla

Vasario 21dieną” Klausučių ulytėlės’’ bendruomenėje vyko Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Į susirinkimą atvyko gausios bendruomenių delegacijos, kurios norėjo ir turėjo kuo pasidžiaugti – spalvinga ir turininga kultūrine veikla, įgyvendintais projektais, savanorystės ir bendruomeniškumo plėtojimu gražiajame Biržų krašte.

Kviesti ir laukiami, savo dalyvavimu bendruomenininkus pagerbė Biržų rajono savivaldybės merė Irutė Varzienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė, Biržų rajono savivaldybės tarybos narys, Biržų rajono kaimo bendruomenių kūrimosi iniciatorius ,bendruomenių globėjas ir daugelio bendruomenių krikštatėvis Viktoras Rinkevičius, Žemės ūkio Rūmų organizatorius Biržų rajone Zenonas Prašmantas, Biržų rajono policijos Prevencijos poskyrio viršininkė Sandra Timukienė.

Nuveiktos veiklos ir padarytų darbų ataskaitoje Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos tarybos pirmininkė Nijolė Šatienė, vadovaujanti nuo sąjungos įsikūrimo dienos - 2004 metų kovo 4 dienos, pristatė sąjungos indėlį į rajono bendruomeninį gyvenimą. Pranešime pažymėta ,kad rajone registruotos 44 kaimų bendruomenės ir visos apsijungę į Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungą.

Bendruomenėms vadovauja 33 moterys ir 11 vyrų. Nuo bendruomenės vietoje įsikūrimo pradžios vadovauja 11 pirmininkų, kitose bendruomenėse vyksta kaita. Pagal seniūnijas bendruomenės išsidėstę taip: 3 – Pabiržės, 4 – Pačeriaukštės, 5 –Nemunėlio Radviliškio, 8 – Parovėjos, 9 – Vabalninko, 9 – Širvėnos, 6 - Papilio. Kuriasi nauja Sodeliškio kaimo bendruomenė Pačeriaukštės seniūnijoje.

2014 metų gruodžio 22 dieną Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungai ir jos veiklai sukako 10 metų, kaip įregistruota. Bendruomenės nusprendė apsijungti ir įsteigti sąjungą 2004 metais kovo mėnesio 4 dieną .

Nueitas kelias nors trumpas, bet nelengvas. Nuo pat pradžių supratome, kad reikia ne dejuoti, o veikti, kad sutelkus jėgas ir pasinaudojus ES paramą, galima atlikti daug prasmingų darbų, kurių kaimų žmonės jau seniai laukia. Tai rodo konkretūs pavyzdžiai; SAPARD milijoninės vertės projektai, įgyvendinti Kirdonių, Pabiržės, Smilgių, Obelaukių, Germaniškio, Meilūnų, Šukionių ir du Rinkuškių bendruomenėse.

Teko mokytis, mokyti, siekti, tikėti, džiaugtis, telkti kaimo žmones. Mažais žingsneliais eidami į priekį nuveikėme išties daug: rengėme projektus, kurių įgyvendinimas prisidėjo ir prisideda prie kaimo gyvenimo kokybės gerinimo ir alternatyvių veiklų puoselėjimo, bendruomeniškumo ugdymo ir papročių bei tradicijų išsaugojimo mūsų gražiajame Biržų krašte. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su daugeliu šalies rajonų bendruomenių sąjungomis ir kitomis organizacijomis kultūrinei ir socialinei veiklai kaimo žmonėms gerinti ir plėtoti ,todėl kiekvienais metais į mūsų Biržų rajono bendruomenes pasisemti projektinės veiklos patirties atvyksta apie 25 -30 autobusų po 50 bendruomeniečių iš visos šalies. Ir skriejame per rajoną, supažindindami juos su įgyvendintais projektais, gražiausiomis sodybomis, bažnyčiomis, amatininkais, su gražiaisiais Biržais. Todėl esame laukiami ir mes kituose rajonuose .Taip pat esame po 50 žmonių dalyvavę užsienio šalių bendruomenėse ir pasirašę sutartis su Čekijos, Vengrijos ir Austrijos valstybių kaimiškųjų rajonų bendruomenėmis, kada dalyvavome teminėse išvykose iš kaimo tinklo finansuotų projektų lėšų. Buvome pakviesti mes, bendruomenių sąjunga, pasirašyti bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos edukologijos universitetu socialinės partnerystės srityje.

Norint gyventi, pirmiausia reikia turėti namus. Iš 44 bendruomenių kol kas neturi Ubiškių, Liesiškio, Drąseikių. Dėkingi Biržų rajono savivaldybei, kuri nuo 2000 metų padėjo finansiškai dešimčiai bendruomenių per kaimo rėmimo programą įsigyti bendruomenės namus arba patalpas. Savivaldybė nupirko. Likusioms kaimų bendruomenėms savivaldybė nuomoja patalpas pagal panaudos sutartį.

Rajono bendruomenės per ataskaitinį laikotarpį įgyvendino 64 finansuojamus projektus iš Biržų vietos veiklos grupės ir dar bus įgyvendinti 8 projektai. Kas metai bendruomenės teikia iki dvidešimties paraiškų Žemės ūkio ministerijai, tačiau patvirtinama nuo keturių iki septynių paraiškų, kur sumos skiriamos iki dvidešimt penkių tūkstančių, prisidedant dešimt procentų pačiai bendruomenei . Lietuvos kaimo tinklo finansuojami projektai džiugino bendruomenių žmones tris metus, tačiau kaip bebūtų gaila, kol kas finansavimas šiam laikotarpiui dar nėra aiškus. Įgyvendinant Kaimo tinklo finansuotus projektus, bendruomenės organizavo eilę konferencijų, amatų demonstravimo švenčių, sporto renginių. Juk Lietuvos kaimo tinklui priklauso ne tik bendruomenių sąjunga, bet dar 32 rajono kaimų bendruomenės . Bendruomenės yra teikę paraiškas Socialinei ir darbo apsaugos ministerijai, Biržų kredito unijai ,Biržų rajono savivaldybės kaimo rėmimo, sveikatingumo ir nevyriausybinių organizacijų rėmimo programoms ir kitiems fondams ir gavę didesnį ar mažesnį finansavimą.

Bendruomenių sąjunga atstovauti kaimo žmones pakviesta į eilę komisijų, tarybų darbui kaip asociacija. Net trys bendruomenių pirmininkai esame Biržų savivaldybės tarybos nariai; Audrys Šimas - Kirdonių, Stasys Valiukas - Kučgalio ir Nijolė Šatienė Šukionių bendruomenių.

Jau eilė metų esu Biržų rajono policijos visuomeninėje taryboje. Džiaugiuosi ir dėkoju nuoširdžiu bendradarbiavimu su policijos pareigūnais, dirbančiais su bendruomenėmis. Atsargiai, bet entuziastingai kuriasi saugios kaimynystės grupės bendruomenėse. Jos jau veikia Mieliūnų, Šukionių, Rinkuškių, Kilučių, Rovėjos, Parovėjos, Buginių. Artimiausiu laiku ruošiasi įkurti Lebeniškių ir Kirdonių bendruomenės.

Naudingą informaciją, metodinę pagalbą, patarimus, konsultacijas bendruomenėms gauname iš Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkės Guodos Burokienės, Biržų rajono vietos veiklos grupės administracijos ir Žemės ūkio Rūmų administracijos. Biržų rajono ūkininkų sąjungos ,žemdirbių asociacijos pirmininko Kęstučio Armono, Žemės ūkio Rūmų organizatoriaus Biržų rajone Zenono Prašmanto. Dėkojame jiems už tai ir tikimės ateityje nuoširdaus bendradarbiavimo.

Didelį dėmesį skiriame bendruomenių lyderių - pirmininkų mokymams. Čia didžiulį indėlį mums suteikė Biržų rajono vietos veiklos grupė, apmokydama paraiškų rengimo, viešųjų pirkimų, komandinio darbo ir kitų mums, bendruomenių aktyvui, svarbių mokymų. Už naudingų ir prasmingų mokymų organizavimą bendruomenių aktyvui, už konsultacijas rengiant ir įgyvendinant projektus, nuoširdus ačiū Biržų rajono Vietos veiklos grupei, VVG valdybai. Paranku buvo aptarti mokymų metu ir kitus svarbius klausimus. Išnaudodavome bendruomenių pirmininkų brangų laiką ir kitų klausimų sprendimui, ne tik mokymams.

Norisi pasidžiaugti, kad eilė bendruomenių turi įkūrę visuomeninius etnografinius muziejus ir juose talpina surinktus iš senų sodybų senus rakandus, kurie eksponuojami bendruomenių namuose ir turi išliekamąją vertę. Turime ką parodyti ir užsukusiems svečiams, ypač jaunimui, mokiniams. Jie yra Parovėjos, Mieliūnų, Kirkilų, Šukionių bendruomenėse .

Didžiuojamės Rinkuškių ir Kirkilų bendruomenių kulinarinio paveldo kiemeliais. Šios bendruomenės dalyvauja miesto ir seniūnijų šventėse, respublikiniuose renginiuose, prašosi į šias bendruomenes priimamos kitų rajonų bendruomenės, atvyksta ekskursijos.

Negalima nepaminėti visuomeninių bibliotekų Suosto, Mieliūnų bendruomenių, kur bendruomenių žmonių iniciatyva ir jos įkurtos.

Dalyvavome Lietuvos Kaimo Parlamento Pirmoje sesijoje Kaune. Deleguoti nuo Biržų rajono buvo Kęstutis Armonas –žemdirbių asociacija ir ūkininkų sąjunga, Steponas Staškevičius - Biržų rajono vietos veiklos grupė ir Nijolė Šatienė – Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga. Ruošiamės balandžio mėnesį rengiamai antrai sesijai.

Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga yra Lietuvos Žemės ūkio Rūmų, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, Lietuvos kaimo tinklo, Biržų Vietos veiklos grupės narė. Sąjunga savo gretose jungia 44 kaimų bendruomenes, kurių veikloje dalyvauja virš 3400 rajono kaimų gyventojų. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad esame didžiausia nevyriausybinė organizacija – asociacija rajone.

Biržų krašto bendruomenės daug keliauja po Lietuvą ir kitas Europos šalis. Lankėmės kaimyninėse Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Švedijos, Suomijos respublikose. Vien 2014 metais pabuvota dešimtyje išvykų po šias šalis savo lėšomis, atrasdami pigiausią variantą –be firmų paslaugų, pasisamdydami autobusą ir gidą. Baltijos kelio 25- metį praeitų metų rugpjūtį sutikome Taline susikibę už rankų. Mums tai buvo labai brangu...

Norime padėkoti nuoširdžiai visų rajono seniūnijų seniūnams už nuoširdžią pagalbą, patarimus ir padėjimą spręsti kartu žmonėms svarbius klausimus, iškilusias problemas.

Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos vardu dėkoju visiems buvusiems ir esantiems bendruomenių pirmininkams už tą užžiebtą ugnelę kaimuose, kuri ne tik šviečia bet ir šildo daugelio širdis ir nuo darbų pavargusias rankas, jų šeimų nariams , kurie daug prisideda, kad bendruomenių pirmininkai ar pirmininkės galėtų tvirtai pajėgiai nešti kilnią savanorystės naštą, kaip Dievo dovaną.

Dėkingi iš visos širdies esame rėmėjams ir globėjams, kurie ištiesia pagalbos ranką kaip to labai reikia kaimų žmonėms ir bendruomenių savanoriams .Nuo pat pirmųjų bendruomenių atgimimo dienų tiesėme pagalbos ranką vietos verslininkams Viktorui ir Birutei Rinkevičiams, Viktorui Kurganovui, Audriui Šimui ir sulaukiame Jų dėmesio. Dėkojame Jiems už supratingumą ir didžiulę pagalbą.

Dėkojame Biržų muziejaus „Sėla“ direktoriui Gintarui Butkevičiui už pagalbą rengiant konferencijas ir pristatant Biržus iš kitų rajonų atvykusioms delegacijoms.

Kiekvienais metais vyksta Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydžiai su prisistatymais, koncertine programa, sportinėmis varžybomis, amatų demonstravimu. Juose Biržų rajono bendruomenės dalyvauja, iki 50 bendruomenininkų ir grįžtame su apdovanojimais ,pabendravę su kitų šalies rajonų aktyvistais, savanoriais. Kelionės išlaidas padengti į sąskrydžius mums finansuoja Biržų kredito unija. Iš visos širdies dėkojame už supratingumą. Dėkingi esame vabalninkietei tautodailininkei - amatininkei Zitai Kumpelienei, kuri kiekvienam didesniam bendruomenių respublikiniam renginiui suburia amatininkes ir parodo visai Lietuvai, ką sugeba Biržų krašto auksarankiai.

Bendruomenių sąjungos veiklos 10-mečio proga Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetas ir Seimo narys Aleksandras Zeltinis įteikė Padėką Nijolei Šatienei ir sąjungos nariams už stropiai ir kantriai atliekamą darbą, Biržų VVG Padėka – už svarų indėlį Biržų rajono kaimo bendruomenių plėtros srityje. Žemės ūkio Rūmų Padėkomis už aktyvią bendruomeninę ir projektinę veiklą apdovanoti Rinkuškių bendruomenės pirmininkė Irena Misevičienė, Anglininkų kaimo bendruomenės pirmininkas Gediminas Arnašius, Obelaukių kaimo bendruomenės pirmininkė Danutė Semenovienė.

Tikimės, kad nepritrūksime ir ateityje išradingumo ir ištvermės rūpinantis Biržų krašto kaimo žmonių dabartimi ir ateitimi.

Dėkoju visiems už gražų ir labai reikalingą darbą bendruomenėse, tose mažose valstybėlėse. Garbingai ir toliau neškime savanorystės naštą sau ir šalia esantiems. Naujam tarybos pirmininkui ir visai tarybai linkiu žengti kartu su žmonėmis, palaikyti vieniems kitus, patarti ir padėti ištykus bėdai. Labai prašau Jūsų, padėkime kiek galėdami Kupreliškio bendruomenei pakilti iš pelenų po įvykusio gaisro. Juk mes tai padaryti tikrai galime.

 

Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos tarybos pirmininkė

Nijolė Šatienė

Nuotraukos Stanislovo Vadapalo


 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.