Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
2012-02-22  

PREPARE NAUJIENOS

 

PREPARE organizacinė grupė susitiks Briuselyje kovo mėn.. Pagrindinės susitikimo temos bus: naujos tinklo PREPARE Narystės - Makedonijos Respublikos kaimo plėtros tinkles, parinkti šalį PREPARE susitikimui 2012 m. ir programa; pradedamo keturių dvišalio bendradarbiavimo projektų patvirtinimas tikslinėse šalyse; BŽŪP reformos procesas; dalyvavimas PREPARE ES projektuose ir bendradarbiavimas su kitų Europos kaimo tinklais, pavyzdžiui, ERA, ERCA ir ELARD. Daugiau info www.preparenetwork.org. 

PREPARE, ERCA ir ERA susitarė dėl bendradarbiavimo ir susiejo savo darbą su paramą kaimo bendruomenėms Europoje 

Darbo grupės iš trijų Europos kaimo tinklų PREPARE (Partnerystės kaimo Europoje), ERCA (Europos Kaimo bendruomenių asociacija) ir ERA (Europos kaimo aljansas) pasitarimas įvyko 2012m. vasario 6d.  Briuselyje. Dabartinė iniciatyva siekiama sutvirtinti tarpusavio bendradarbiavimą ir parengti aiškius prioritetus bendram darbui. 

Darbo grupė buvo suformuota pirmąjį susitikimą šių trijų organizacijų praėjusių metų lapkritį Hagoje, kur buvo aptartos geresnio bendradarbiavimo nauda.Buvo padaryta išvada, kad nors kiekvienas tinklas turi savo atskirą kompetenciją, kolektyvinė veikla sudaro reikšmingą indėlį į kaimo bendruomenių veiklą ir didina kaimo balsą Europoje. Trys tinklai turi daug bendrų narių ir glaudžiai bendradarbiauja nuo 2005 m.

Įvyks dar du darbo grupės susitikimai šiais metais: gegužės mėn Edinburge (Škotija) ir rugsėjo Švedijoje. 

PREPARE atstovas dalyvavo interneto darbinės grupės konferencijoje dėl aplinkosaugos paslaugų.Darbinės grupės "Aplinkosaugos paslaugų “ pristatymo pirmasis susitikimas (interneto konferencija)" buvo surengta 2012 m. vasario 15 d. EKPT. Jame dalyvavo 25 dalyviai, įskaitant PREPARE atstovas Stig Hanson.Šios darbinės grupės tikslas yra: 

· Skatinti / palengvinti keitimąsi praktika visose valstybėse narėse bei rinkti tokią patirtį, kuri gali būti naudojama kaip informacijos / studijų medžiaga ir sklaida 

· Atsižvelgti į Europos kaimo vietovių įvairovę, nacionalinio, regioninio ir vietos kontekstą ir poreikius, siekiant prisidėti prie Europos įvairovės politikos.

DG pirmojo etapo pagrindinė veikla bus įtraukti į atitinkamos praktinės aplinkosaugos paslaugų teikimo per kaimo plėtros programas nacionaliniu ir regioniniu lygiu, rinkimas ir aptarimas.Rinkti geros praktikos EKPT atsiuntimo terminas yra 2012 m. vasario 29d. Darbinės grupės sekantis susitikimas įvyks kovo 16 d ,Briuselyje. Gera praktika turi būti aprašyta nustatytoje formoje, kurią  pasiūlė į EKPT. Mes kviečiame Jus, siųsti užpildytus formas iki nustatytos datos adresu info@preparenetwork.org. 

Tarptautinis bendradarbiavimas 

Gauti trys TNC partnerių pasiūlymai iš Suomijos

VVG Karhuseutu: projektas " Kaimelių Menas ". Projekto tikslai: sukurti naują platinimą ir keitimąsi garso, vaizdo ir tarptautiniuose meno projektuose; nutiesti tiltus tarp kaimų, tarp menininkų su kaimo aplinka, tarp menininkų, dirbančių su provincijomis ir t.t. iškelti meną ir menininkus arčiau kaimiečių; 

VVG Ravakka: Projektas "Šiaudiniai įgūdžiai".Tikslas: Sukurkite šiaudų pastatą kaip šio projekto rezultatą, rinkti ir dokumentuoti papildomų duomenų, pavyzdžiui, gaminant vietinį šildymą ,deginant šiaudus, modelį. Skatinti sukurti 3-5 šiaudų šildomų vienetų projektams veiklos sritis; 

VVG Liiveri: projektas "Vandens slidės". Vandens slidinėjimo sporto plėtros projektas. 

TNC partnerio pasiūlymas dėl projekto apie turizmą 

Trys VVG iš Portugalijos ir 1 VVG iš Ispanijos ieško partnerių programos projektui pavadinimu: Gamta- Turizmas- bienalė. 

50 metų BŽŪP 

Pagal šūkį "Partnerystė tarp Europos ir ūkininkų”, BŽŪP @ 50 kampanija buvo pradėta tarpinstitucinio renginyje 2012m. sausio 23 d.,  Briuselyje, kuriame dalyvavo daugiau nei 150 svečių iš ES institucijų, taip pat iš Žemės ūkio Komisijos ir kitų suinteresuotų šalių. 

"2012 metais yra svarbu ne tik prisiminti pastarųjų 50 metų istoriją, tačiau ypač svarbu pažvelgti į priekį link naujos bendrosios žemės ūkio politikos reformos", - sakė Dacian Cioloş, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaras. " 1962 m. Europiečiai daugiausia nerimavo, kad būtų pakankamai maisto jų lekštėse. Šiandien maisto saugumas išlieka svarbus, tačiau taip pat turime naujas problemas, pavyzdžiui, klimato kaitos ir tvaraus gamtos išteklių naudojimo. Ši kampanija padės apmąstyti šią raidą , "sakė jis. 

50 metų BŽŪP pokyčių: Laikas išsisakyti pilietinei visuomenei 

Europos Komisija paskelbė 50-ies metų jubiliejų Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) kampanijai. Tačiau pilietinės visuomenės grupės, atsižvelgdamos į  ūkininkų interesus ir nykstančią biologinę įvairovę, į badą ir socialinę nelygybę, mažėjantį maisto saugumą, ragina Europos institucijas naudotis vykdomą BŽŪP reformą vykdant radikalią politiką taip, kad  "tinktų kitiems 50". 

BŽŪP buvo tradiciškai palaikoma žemės ūkio intensyvinimo, stambių ūkininkų ir kaimo verslo įmonių naudai. Tačiau viešoji nuomonė išreiškė tvirtą paramą radikaliems pokyčiams, remti ekologiškesne žemės ūkio, atkreipiant dėmesį į vietos maisto gamybą ir teisingiau paskirstyti subsidijas, siekiant remti smulkesnius ūkininkus. Daugiau :www.arc2020.eu. 

Danijos pirmininkavimo prioritetai- BŽŪP reforma 

Danijos pirmininkavimas ES prasidėjo 2012m. sausio 1 d.. Pirmininkavimo prioritetai apima  keturias pagrindines temas ateinantiems šešiems mėnesiems: "atsakinga Europa; dinamiška Europa, žalia Europa ir saugi Europa".Išsami darbo programa buvo paskelbta sausio 6 d.. ES pirmininkaujančios Danijos ministras maistui, žemės ūkis ir žuvininkystė, Mette Gjerskov, pabrėžė, kad reikia tiek žalios, tiek į rinką orientuotos BŽŪP. Visų pirma, Danijos darbo plane bendrais bruožais, apibrėžta kaip svarbu stiprinti mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas iš ES biudžeto "Horizon 2020”, taip pat geriau daugiau dėmesio skirti žinių perdavimui ... paremto žemės ūkio ir maisto sektoriumi". Daugiau info: cap2020.ieep.eu 

Ekologiškas BŽŪP: "Ar imperatorius Nuogas"? 

Straipsnyje, parašytame Emil ERJAVEC, svarsto, ar siūlomos ekologiškoji BŽŪP leidžia tikslingiau aplinkai pritaikyti politikos orientacijos, ar tai daugiau yra kova už žemės ūkio pinigų išsaugojimą. Atsakymas gali būti, kad toks žalinimas tiesioginėms išmokoms neturi aiškiai apibrėžto tikslo, o tai gali sukelti papildomų administracinių problemų,o jos poveikis aplinkai ir ekonomikai pagrindimas yra abejotinas. 

Kitos naujienos 

 ELARD susitikimas su  Luis Manuel Capoulas Santos - Europos Parlamento naujojo bendrojo reglamento rengėju 

Dedama daug  pastangų, kad išsaugoti centrinį ir svarbą vaidmenį LEADER per ateinantį programavimo laikotarpį taip pat, paviešinti Asociacijos pozicijas dėl naujo bendrojo reglamento tuo tiklsu , 2012m. sausio  31 d. ELARD  susitiko su Europos Parlamento nariu Luis Manuel Capoulas Santos. 

Makedonijos Respublikos kaimo plėtros tinklas paskelbė antrą e-biuletenį 

Norėdami jį perskaityti, prašome aplankykite: ruralnet.mk. 

Šaurės Airijos "Kaimo plėtra veiksme"  pradėjo veikti 

Naujajį "veiksmų" vadovą, paskelbė Šiaurės Airijos kaimo tinkles. Jame galima susipažinti su vykstančiais visoje kaimiškoje Šiaurės Airijoje pagal Šiaurės Airijos kaimo plėtros programą 2007-2013 m. veiklos spektru. 

IEEP Naujienlaiškis “Žiema 2012” jau  paskelbtas 

Šiame numeryje:

Biokuro ir biologinės įvairovės poveikio mažinimas

Naujų finansinių priemonių galimybės tyrinėjant klimato kaitą

Naujas naudos įvertinimas bendrojoje "Natura 2000"

Prekybos kvota pagal Bendrąją žuvininkystės politiką

Žingsnis pakesikeisti norint pasiekti su žemės ūkio tikslus susijusius 2020 m. Biologine įvairove

Klimato kaita ir biologinė įvairovė, korektūros ES biudžete 

Renginiai 

Ekologiškas BŽŪP, laimėjimas-laimėjimas partnerystė ūkininkams ir aplinkai - atvejų tyrimai, analizė, pasiūlymai, diskusijos

2012m.. Kovo1d, Paryžius, Prancūzija 

Siekiant, įlieti konkrečių ir konstruktyvių elementų į diskusijas, WWF-Prancūzija, FNCIVAM RAD ir EFNCP, siūlo pasikeisti nuomonėmis dėl Europos Komisijos ekologiškų priemonių tarp ūkininkų, ekspertų ir NVO. Ūkininkams (augalininkystės ir gyvulininkystės sektorių) pristatys savo aplinkosaugos žemės ūkyje praktiką ir kalbės apie Europos Komisijos pasiūlymus, taip pat aptars juos. Jie dalinsis savo patirtimi keistis ūkininkavimo praktiką, ir kaip tai įtakojo našumą ir pajamas. Ekspertai kviečiami pasimokyti iš tokios patirties, visų pirma, kaip "Ekologiškai" turėtų būti įrėmintas BŽŪP. Galutinis apskritojo stalo diskusijų rekomendacijas aptarti su BŽŪP politikos formuotojas.

 Konferencija "Skatinant inovacijas:  ES žemės ūkio mokslinių tyrimų pristatymas"

2012m. Kovo 7d Briuselis, Belgija 

Konferencijos tikslas - aptarti pagrindines sudedamosios ES paramos moksliniams tyrimams ir naujovėms, žemės ūkio sektoriuje po 2013 m. Nustatyti, žemės ūkio tyrimus ir mokymosi etapus, remiantis nesena patirtimi. Konferencija sieks atkreipti dėmesį į svarbiausius aspektus, mokslinių tyrimų poveikį žemės ūkio sektoriui, taip pat ištirti tinklus, konsultacinių paslaugų, švietimo ir mokslinių tyrimų rezultatų vertimo kroterijus visiems suinteresuotiems bei skatinti novatorišką požiūrį. Daugiau:ec.europa.eu 

6-oji apskritojo stalo diskusija dėl BŽŪP reformos

2012m. kovo 26d.. Briuselis, Belgija 

OPERA organizuoja 6-apskritojo stalo diskusija dėl BŽŪP reformos “ Žemės ūkis -2012 m.”. Viena iš svarbiausių žemės ūkio konferencijų vyks Briuselyje (prašome užsiregistruoti atskirai specialiai tam skirtoje vietoje). Tai Žemės ūkio ateities forumo skėtinė konferencija. Apskritajame stale bus sutelkta dėmesys į mokslinių tyrimų prioritetus ir atitinkamai politikos sistemą ES žemės ūkio naujovių, BŽŪP ir kitą mokslinių tyrimų programavimą. Daugiau : www.amiando.com

 Tarptautinis kongresas dėl tradicinių maisto produktų skatinimo

2012m. gegužės mėn. 3-5 d.Ponte de Lima, Portugalija 

Visos Europos šalys turi kultūrines tradicijas, susijusias su maisto produktais ir tradiciniais produktais. Manome, kad tradiciniai produktai vaidina svarbų vaidmenį Europos kultūros, identitete ir pavelde, tradiciniuose produktuose. Šio tarptautinio kongreso organizacinis komitetas siekia galimybę visiems dalyviams suteikti patirties iš įvairių šalių visoje Europoje.Daugiau info:www.traditionalfoodcongress.ipvc.pt 

LeaderFEST 2012

Gegužės mėn. 29 –31d. Levoča, Slovakija 

LeaderFEST 2012 bus tarptautinis renginys su kaimo žavesio antspaudu. Tai bus 3-asis VVG atstovų ir kitų kaimo plėtros dalyvių susitikimas  su suinteresuotosioms šalimis iš ES, kurie dirba su "Leader"metodu. Susitikimo ateities planas yra padaryti šį renginį panašų į  "Turistavimą". www.maslev.sk

 Kiti įvykiai: 

kursus serija tema “endrijos plėtros pagrindai "

2012m. Vasaris-kovas. www.ccri.ac.uk

 

SAC-BMEE konferencija: “Vertinant ekosistemas: politika, ekonomikos ir vadybos sąveika”

2012m. balandžio 3- 4d., Edinburgh, Jungtinė Karalystė. www.sac.ac.uk

 

Pirmoji Europos savivaldybių produktų rinka

2012m. ggužės 10- 12d., Auvergne, Prancūzija. www.haute-loire.chambagri.fr

 

Kaimo pakraštys - 2-oji Šiaurės šalių kaimo tyrimų konferencija

2012m. gegužės 21-23d., Joensuu, Suomija. mua.fi / ruralattheedge

 

Tarptautinė vasaros kaimo plėtros mokykla

2012m. gegužės 24-27d., Mekrijärvi, Suomija.

 

Europos maisto saugumo konferencija “ Geresnis ūkininkavimas tvarios Europos maisto tiekimui”

2012m.Gegužė, Briuselis, Belgija. www.eu-ems.com  

 

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.