Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
2014-12-15  

Biržų kaimų bendruomenės – praktinės konferencijos dalyvės

Gruodžio penktą dieną Kaune, Aleksandro Stulginskio universitete surengta 6- oji tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija “Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas; geroji patirtis“ .Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga(pirmininkė Nijolė Šatienė) ir Biržų Vietos veiklos grupė(VVG projekto vadovė Jolanta Vaitkevičienė), kaip ir į kiekvieną iš buvusių jau penkių konferencijų, aktyviai dalyvavo šios konferencijos darbe. Biržų rajoną atstovavo dvi dešimtys bendruomenių atstovų - bendruomenių pirmininkų, VVG narių. Išklausyti įdomūs ir turiningi pranešimai, pasidalinta projektinės veiklos patirtimi. Pasak prof. dr. Vilmos Atkočiūnienės konferencijos surengimo tikslas  ir buvo skleisti mokslinių tyrimų rezultatus, kaimo socialinės infrastruktūros vystymosi valdymo gerąją patirtį skatinant partnerystę  ir bendradarbiavimo ryšius tarp seniūnijos ir kaimo bendruomenės. Labai svarbu kuo daugiau kaimo vietovių gyventojų įtraukti į socialinės infrastruktūros paslaugų organizavimą ir teikimą, ugdant kaimo gyventojų pilietiškumą, tautiškumą ir verslumą, kuriant palankias galimybes kaimo ekonomikai vystyti. Konferencijos dalyviai diskutavo ir ieškojo atsakymų į rūpimus klausimus: kaip stiprinti kaimo vietovių konkurencingumą, kaip kurti patrauklią gyventi , ilsėtis ir dirbti kaimo vietovę. Konferencijos pranešimuose buvo pažymėta, kad jaunimas yra svarbi visuomenės dalis, kurios pritraukimas į kaimo vietoves stiprintų tų vietovių socialinį gyvybingumą. Svarbiausia išklausyti jaunų žmonių nuomonę, nes tai skatina jaunų žmonių pasitikėjimą savimi, parodoma, kad jų balsas svarbus ir stiprina bendruomenės vertybes. Juk idėjos prigyja ten, kur yra sąlygos. Svarbu su jaunimu būti kartu, o ne šalia, mokytis iš savo ir kitų patirties. Konferencija darbą baigė Biržų rajono ir Latvijos respublikos Bauskės rajono Vietos veiklos grupių tarptautinio projekto “Kultūrinių tradicijų išsaugojimas Biržų ir Bauskės rajonuose“ filmo pristatymu. Tai labai mus pradžiugino. Iš konferencijos grįžome darbingai nusiteikę. Ateityje stengsimės dar geriau dirbti bendruomeniškumo  ir sąvanorystės plėtojimo linkme kaimų bendruomenėse.

 Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė                       Nijolė Šatienė

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.