Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

Įmonės kodas: 195745792

Teisinis statusas: Asociacija


Registracijos adresas: K. Donelaičio g. 2
LT-44213 Kaunas

Buveinės adresas: Žemaičių g. 31-313, LT-44175 Kaunas


El. paštas: lkbsajunga@gmail.com

 

 Pirmininkė Virginija Šetkienė,

tel. (+370) 610 64152

  

2014-07-06  

PO SAVO KRAŠTĄ PASIDAIRIUS

Vasara. Atostogų, aktyvaus poilsio metas. Lekiam į pajūrį, į tolimus užsienius. O ar pažįstame savo apylinkę, rajoną?

 Kiek čia įdomių, garsių vietų  įsitikino vienos dienos išvykos po netolimą apylinkę, Biržų rajoną, dalyviai. Išvyką po Biržų rajono literatūrines ir įdomias  vietoves suorganizavo Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondas. Tai buvo jau paskutinis renginys pagal Biržų vietos veiklos grupės vykdomą projektą „Jono Strielkūno gyvenimo ir kūrybos takais“ ir įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros iki 2013 metų programos priemonę „Kaimo gyventojų  saviraiškos didinimas, pilietiškumo stiprinimas“.

             Surengtos išvykos metu, kaip skelbia projekto pavadinimas, bandoma nors kiek praeiti J.Strielkūno gyvenimo ir kūrybos takais.

Kelias veda link Šukionių. Savo prisiminimuose apie šią vietovę rašo Angelė Narbutaitė-Šidlienė: „J.Strielkūnas, baigęs Vabalninko Balio Sruogos vidurinę mokyklą, kurį laiką dirbo „Gintaro“   kolūkio klubo skaityklos vedėju Dumbliūnų kaime. Aš tuo metu dirbau Šukionių bibliotekos vedėja.  Mes susitikdavome Jasiuliškių apylinkėje, bendradarbiavome rengiant įvairius kultūrinius renginius. Ypač įdomiai buvo švenčiamos Joninės Balio Sruogos gimtinėje Baibokų kaime: su sportinėmis varžybomis, įvairia menine programa, vakaronėmis. Tuomet aš Jono paklausiau: „Kodėl tu, toks gabus žmogus, išėjai dirbti į kaimą?“ Jis man atsakė trumpai ir aiškiai: „Aš atėjau dirbti čia tam, kad pasirinkčiau daugiau medžiagos savo kūrybai“. Visa tai buvo prisiminta Šukionyse, o Nijolė Šatienė parodė ir pasidžiaugė, kiek daug yra padariusi veikli jų kaimo bendruomenė.

            Toliau kelias užgriebia dalį kaimyninio Pasvalio rajono. Gulbinėnuose apžiūrime išlikusius dvaro pastatus. Apie dvarą, jo dabartinius savininkus – generolo Kazio Ladigos vaikus bei vabalninkiečių Paliulių giminę papasakoja Aloyzas Janulis. Gaila, kad buvę puošnūs dvaro rūmai ir teritorija gana apleisti. Vietiniai žmonės prasitarė, kad jei savininkai leistų, jų kaimo bendruomenė patvarkytų ir rastų kam rūmus panaudoti.

            Netoliese – Krinčinas. Lankome Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių muziejų, kuriame jau daug metų vyksta poezijos skaitymai „Krinčino verdenė“. Čia savo kūrybą yra skaitęs ir J.Strielkūnas bei mūsu vabalninkietė poetė Angėlė Jurevičienė. Ji plačiau papasakoja apie Matuzevičius ir patį muziejų.

           Pabiržėje aplankome paminklą pokaryje žuvusiems partizanams ir užkastiems Gerkiškių žvyrduobėse. Čia palaidota dalis 1945 m. vasario 22 d. vykusio mūšio metu kritusių partizanų. Tarp jų ir vabalninkiečio rašytojo Aloyzo Barono brolis Benediktas, ir kylantis  literatas Mamertas Indriliūnas bei jo brolis Jonas. Bendruomenės nariai supažindina su Pabirže ir jos įžymybėmis. Čia pat ir Likėnai. Ne tik paragaujame mineralinio vandens iš biuvetės, bet ir išklausome įdomų  pasakojimą apie šią vietovę ir jos ateitį. Negalime pravažiuoti pro Aldonos Jaronytės sodybą, tuo labiau, kad pusė keleivių čia nėra buvę.  Išvykos dalyviai maloniai stebėjosi didžiuliu kuklios  moters atliktu darbu.

           Pačeriaukštė, Butautai. Tai irgi garsios vietovės. J.Strielkūno čia ne kartą būta. Eksponatų gausa ir didžiuliu įdėtu darbu sužavi Sigutės Kiaulėnienės muziejus. Pakeliui reikia užsukti į Jūrio ir Kristinos Milišiūnų avių ūkį. Vaišingi šeimininkai suteikia galimybę paragauti avių sūrio ir pieno.

          Užsukus į Daliaus Linkevičiaus sodybą, sužavi jo pastangos atkurti etnografinę kaimo dalį, senovinę žemės ūkio techniką, įrengti kaimo turizmo sodybą. Čia ir vėjinis malūnas, atkeltas iš Vabalninko seniūnijos Daržų kaimo, tuoj  atgaus savo buvusią paskirtį. Atokvėpio valandėlei susėdus mūsų keleiviams, Audronė Stapulionienė suruošė viktoriną, apie J.Strielkūną, Vabalninką. Jei ko nežinojo, ar buvo pamiršę, turėjo progos prisiminti.

           Paskutinis stabtelėjimas – Biržuose, Algirdo Butkevičiaus drožinių galerijoje. Čia labai tiko šeimininkui Danutės Brazdžiūnienės padeklamuotas J.Strielkūno eilėraštis ir „Eigulio dukros“- Reginos Žemaitaitienės Algirdo svečių knygoje padarytas įrašas.

           Projektas baigtas. Jo dėka Vabalninko parkas pasipuošė naujomis medžio skulptūromis, Jono Strielkūno suoleliais. Išleista brošiūra „Vabalninko žiedas“ supažindina skaitytojus su Vabalninku ir jį garsinančiais žmonėmis. Net 47 kūrėjai pateikė savo kūrinius paskelbto literatūrinių rašinių ir eilėraščių konkursui. Daug žiūrovų ir dalyvių sukvietė pavasarį vykusi viktorina ir konferencija. Fondo narių laukia nauji projektai ir darbai.

  Algirdas Garbauskas

 

 Prie Gulbinėnų dvaro rūmų 

 Prie Brolių Matuzevičių memorialinio muziejaus

Pokalbis su A.Jaronyte

K.Milišiūnienė kalba apie savo globotinius

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.