Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
Mūsų tikslai
LKBS VIZIJA

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga  (sutrumpintai LKBS)  yra savarankiška Lietuvoje įregistruotų ir veikiančių kaimo bendruomenių visuomeninių organizacijų  sąjunga, koordinuojanti bei vykdanti Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narių pavestus uždavinius bei savo veikla atstovaujanti jos interesams.
Kaimo vietovės Lietuvoje – tai įvairaus tipo kaimai ir miesteliai, esantys už miesto administracinių ribų. Kaimo vietovės tai erdvė, kurioje gyvena trečdalis Lietuvos gyventojų, sudaro 97 proc. šalies teritorijos.
Atstovauja: kaimo bendruomenes iš įvairių šalies regionų ir turi duomenų bazę apie teisiškai registruotas ir veikiančias kaimo bendruomenes
 
 
LKBS MISIJA

Pasiekti, kad Lietuvos kaimas būtų patraukli ir saugi vieta, su gera infrastruktūra, gyvybingais žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystes bei kitos veiklos sektoriais, su sveika aplinka, išsaugotu bei puoselėjamu kraštovaizdžiu.
Visi kaimo regionai turi būti plėtojami tolygiai, derinant socialinę ir ekonominę politiką.
Vadovaujasi pagrindiniais ES kaimo vietovių plėtros strategijos principais:
•  integracijos: kaimo problemos apima ne tik žemės ūkį, bet ir kitų kaimo verslų plėtros bei socialinę sferas. Problemoms spręsti būtinas integruotas požiūris, taikytina integruota paramos sistema;
•  įvairovės: kaimo plėtra turi jungti ekonominę, socialinę, kultūrinę veiklą;
•  nenutrūkstamumo: kaimo plėtros politika turi saugoti gamtos išteklius, biologinę įvairovę bei regionų kultūrinį identitetą ateities kartoms;
•  vietinio savarankiškumo: kaimo plėtra turi būti kuo labiau decentralizuota visais lygiais.
 
VERTYBĖS

Prieinamumas 

Atvirumas

Patikimumas

Lygiavertiškumas

Bendravimas

Bendradarbiavimas

Tikslo siekimas

Tolerancija
Veiklumas

Tikėjimas

Pasitikėjimas
Bendruomeniškumas
Pilietiškumas
Tautiškumas
Viešumas
Konstruktyvumas tiksluose
Demokratiškumas
Noras tobulėti
Nesavanaudiškumas
Vienybė
Aktyvumas
Sąžiningumas
Toliaregiškumas

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.