Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
2016-03-18  

VVG „Raseinių krašto bendrija“ ir Kaimų bendruomenių sąjunga pateikė ataskaitas

Kovo 16-ąją vyko Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“

narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas, o iš karto po jo pateikta ir Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos veiklos ataskaita už  2015 m.

 VVG „Raseinių krašto bendrija“ 2015 m. veiklos ataskaitą pateikė pirmininkas Vincas Blinstrubas. Jis įvardijo nuveiktus darbus, įgyvendintus projektus. Pagal 2008-2014 m. Vietos plėtros strategiją (VPS) buvo numatyta įgyvendinti 72 projektus, o šiandien galima pasidžiaugti, kad planas viršytas – įgyvendinti net 78 projektai. 2015 m. baigtas vykdyti VPS mokymų projektas pareiškėjams, VVG valdybai ir nariams. Pernai baigtas įgyvendinti ir tarptautinis 2 metus trukęs projektas, kuriame dalyvavo Raseinių, Radviliškio ir Lenkijos vietos veiklos grupės. Reikia pasidžiaugti, kad bendradarbiavimas tęsiasi – jau pasirašytas ketinimų protokolas bendradarbiauti su trimis Lenkijos vietos veiklos grupėmis. 2015 m. pavasarį Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikta VPS projekto paraiška „Pasirengimas vietos plėtros 2014-2020 m. strategijai“ ir jo įgyvendinimui gautas finansavimas. 

VVG pirmininkas V. Blinstrubas pateikė informaciją apie projektą „Raseinių rajono vietos veiklos „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“, kuris jau pernai pateiktas Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Ateinančiu laikotarpiu numatyta gauti 2 574 844,00 Eur paramos lėšų, iš kurių projekto priemonėms  įgyvendinti bus skirta 2 059 875,20 Eur. Didžiausias dėmesys (net 76 proc. lėšų) bus skiriamas ekonominės plėtros skatinimui, pritraukiant investicijas bei kuriant verslą ir darbo vietas. Įgyvendinant projektus planuojama sukuti 21 darbo vietą. 24 proc. paramos lėšų numatyta skirti socialinei plėtrai, gyventojų bendruomeniškumo skatinimui, socialinės atskirties mažinimui.

 2015 m. VVG „Raseinių krašto bendrija“ finansinę ataskaitą pateikė finansininkė Ginta Balsienė.

Tiek veiklos, tiek finansinei ataskaitai pritarta vienbalsiai. 

Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos veiklos ataskaitą už  2015 m. pateikė sąjungos pirmininkė Loreta Sirvidienė. Ji informavo, kad šiuo metu Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungai  priklauso 57 nariai, 2015 m. į narius priimta VO Pašaltuonio bendruomenė „Šaltuona“. Trumpai pristatyti pernai nuveikti darbai, organizuoti susirinkimai, renginiai: net 22 kaimo bendruomenės dalyvavo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse 2015“, Gruzdiškėje  pasodinta giraitė, skirta konkurso „Eismo saugumas bendruomenėse“ penkerių metų sukakčiai bei Saugaus eismo dienai paminėti, dalyvauta Lietuvos TV laidos „Gimtoji žemė“ Jorio apdovanojimuose, 13-ajame respublikiniame kaimo bendruomenių sąskrydyje Užulėnyje (Ukmergės r.), tradiciniame baidarių žygyje Dubysos upe, Kėdainių arenoje vykusioje bendruomenių kultūrinėje šventėje „Tai mes“, „Maisto banko“ akcijoje, kalėdinėje nevyriausybinių organizacijų labdaros mugėje prie Prezidentūros Vilniuje ir kt.

Džiugu, kad Žemės ūkio ministerijos 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai remti konkurse visi 15 Raseinių rajono kaimo bendruomenių projektai gavo finansavimą. Gavus dalinį finansavimą iš Savivaldybės Kaimo plėtros programos, organizuota gerosios patirties pasidalijimo išvyką į Austriją, kurioje dalyvavo 44 kaimo bendruomenių nariai.

 L. Sirvidienė pasidžiaugė, kad bendruomenių sąjunga yra  Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos projekto „Į skaitmeninį amžių su biblioteka“ partnerė, projektas finansuojamas pagal  „Bibliotekos pažangai 2“ programą. Bendraujama su fondu – VšĮ  „Ištiesk pagalbos ranką“, parama rūbais, avalyne išdalijama kaimo bendruomenių teritorijose gyvenančioms nepasiturinčioms šeimoms, glaudžiai bendradarbiaujama su LF „Maisto bankas“.

Po to pateikta finansinė ataskaita, kuri, kaip ir veiklos ataskaita, patvirtinta vienbalsiai.

 Savo mintimis, įžvalgomus, aktualia informacija pasidalijo susirinkime dalyvavę svečiai, sąjungos tarybos nariai, bendruomenių atstovai. Kaimo bendruomenių atstovai pasidžiaugė Raseinių policijos dėmesiu: pastaruoju metu policija kaimuose yra daugiau matoma, dažniau rengia reidus ir kaimo gyventojai jaučiasi saugesniais.

 Susirinkimo metu aptartas Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos 2016 m. veiklos planas, projekto paraiškos teikimo Žemės ūkio ministerijos konkursui klausimai, pristatyti šiais metais ruošiami įgyvendinti projektai, akcijos („Eismo saugumas bendruomenėse 2016“, „Draugystės ratą plečiam“) ir kt.

 Susirinkime dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius, Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų, ekologijos ir teritorijų planavimo komiteto nariai Linas Bielskis, Gytis Šulinskas, Tarybos narys Jonas Vazgys, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Vilmantas Bacys, Šiaulių apskrities VPK Raseinių r. policijos komisariato Viršininkas Marijus Macis,

Prevencijos poskyrio viršininkas Darius Jonaitis,  bendruomenės pareigūnė Giedrė Deveikienė,

Šiaulių apygardos probacijos tarnybos direktorius Regimantas Mikaliūnas, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus, veikiančio Raseinių r. sav., inspektorė Dalia Selvenienė ir vyresnysis inspektorius Virgilijus Bartusevičius, LR Žemės ūkio rūmų atstovė Skaidrutė Žuvelaitienė ir kt. 

Loreta Sirvidienė- Raseinių r. KBS pirmininkė

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.