Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

Įmonės kodas: 195745792

Teisinis statusas: Asociacija


Registracijos adresas: K. Donelaičio g. 2
LT-44213 Kaunas

Buveinės adresas: Žemaičių g. 31-313, LT-44175 Kaunas


El. paštas: lkbsajunga@gmail.com

 

 Pirmininkė Virginija Šetkienė,

tel. (+370) 610 64152

  

2011-04-18  

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-160 ,,Dėl valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti teikimo taisyklių“ pakeitimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRASĮSAKYMAS


DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-160 ,,DĖL VALSTYBĖS PARAMOS KAIMO BENDRUOMENIŲ IR VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ VEIKLAI REMTI TEIKIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO2011 m. balandžio 13 d. Nr. 3D-330P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. 3D-160 „Dėl Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti teikimo taisyklių“ (Žin., 2006, Nr. 48-1752; 2009, Nr. 25-997) ir išdėstau jį nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO 
MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI REMTI TEIKIMO TAISYKLIŲAtsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 3D-979 ,,Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš nacionalinių lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 132-6743) 2 punktą ir siekdamas skatinti vietinę iniciatyvą,

t v i r t i n u Paramos kaimo bendruomenių veiklai remti teikimo taisykles (pridedama (1.1 Mb), 1 priedas (120.5 kb)).“


Žemės ūkio ministras
Kazys Starkevičius
SUDERINTA
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
2011-04-04 raštu Nr. (9.8-25) 6V-700Įsakymą parengė Kaimo plėtros departamento (l. e. direktoriaus pareigas Vilma Daugalienė) Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus (vedėja Elena Petrošienė, 239 8477) vyriausiasis specialistas Sigitas Miškinis, tel. 239 1025.
 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.