Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
2015-11-11  

Visus džiugina įgyvendinamas projektas ,,Tradicinis amatas – vilnos, milo vėlimas “

Vabalninkietė Zita Kumpelienė − amato meistrė nuo 2010 metų, šiais metais įgijo A kategorijos tradicinio amato meistro atitiktį. Supažindindama su vilnos ir milo vėlimu, pintinių juostų audimu ir kt. ji dalyvauja įvairiuose kaimų bendruomenių renginiuose, Vabalninko miesto šventėse, kitų savivaldybių rengiamose šventėse ir net už šalies ribų, kur sulaukia didelio susidomėjimo.

Pagal projektą suteikta parama leido vykdyti tęstinius mokymus, todėl jaunimas ir suaugę turėjo galimybę geriau išmokti šio amato. Tai ypač svarbu kaimo vietovėje, nes tradiciniai amatai yra viena iš alternatyvių veiklos rūšių ir duoda nemažą teigiamą ekonominę ir socialinę naudą ypač kaimo vietovėms. Tradicinių amatų gaminių gamyba saugo ir etninės kultūros vertybes.

Projektas trumpalaikis, įgyvendintas 2015 m. birželio−spalio mėnesiais ir susilaukė didžiulio susidomėjimo. Jis turėtų būti tęstinis, nes tradiciniai amatai – ideali vietinio savitumo išraiškos forma, viena iš alternatyvių veiklos rūšių duodanti nemažą teigiamą ekonominę ir socialinę naudą kaimo vietovėms. Susidomėjimas jais natūraliai didėja pačioje visuomenėje. Projektą tikslinga būtų įgyvendinti amatų centruose, nes jų tokia paskirtis. Biržų rajono Kirkilų tradicinių amatų centrui kurti paraiškoje šalia kitų amato meistrų buvo ir Zitos Kumpelienės sertifikatas. Vabalninko bendruomenės tradicinių amatų kambaryje jau vykdoma veikla. Netoliese esančiuose Uoginiuose, Kupiškio r. savivaldybėje Zita dalyvavo amatų centro atidarymo šventėje, Baltijos šalių kaimo moterų tarptautinėje konferencijoje Latvijos Respublikos Rezeknės mieste, skaitė pranešimą ir demonstravo amatus. Jau daug metų kaip Zita Kumpelienė su savo pagalbininkėmis dalyvauja Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos rengiamuose sąskrydžiuose, ten pristato Biržų kraštą, savo amatą pateikia jaunajai kartai. Kupiškio rajono Antašavos pagrindinėje mokykloje Zita vilnos vėlimo pamoka buvo baigti etnokultūrinės savaitės renginiai. Joje dalyvavo ir vėlimo amatą išbandė Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas. Per supažindinimą su senovinio amato – vilnos ir milo vėlimo − technologija, pintinių juostų audimu paskatino projekto dalyvius giliau pažinti ir saugoti savo krašto, regiono tradicijas, tautinį paveldą, aktyviau bendradarbiauti. Supažindino projekto dalyvius su vilnos, milo vėlimo technologiniais pagrindais, mokė teisingai parinkti, paruošti medžiagas ir priemones, nuvelti gaminį, jį užbaigti. Viešuose renginiuose pristatė pintines juostas, jų audimo technologijas.

Per edukacinius mokymus ji atskleidė senovinio amato ypatumus, vietą senovės žmonių namų ūkyje, mokė verslumo ir gebėjimo pasigamintus gaminius racionaliai pritaikyti šiuolaikiniame gyvenime, siekė įtvirtinti bendrųjų gebėjimų ir kompetencijų apie tradicinį amatą ugdymą. Ugdė pilietiškumą, meilę ir pagarbą savo tautos kultūrai, bendruomeniškumo ir kūrybiškumo jausmus, puoselėjo kūrybines galias, individualumą, savarankišką idėjų ir sprendimų paiešką, gebėjimą dirbti grupėje.

Šio gražaus, nuoširdaus tautinio paveldo projekto dalyviai − Biržų, Panevėžio, Kupiškio, Pasvalio rajonų, Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos, Kupiškio r. Antašavos pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai.

Iš viso surengta 16 edukacinių užsiėmimų: Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos bei Kupiškio r. Antašavos pagrindinės mokyklos mokiniams ir bendruomenės nariams. Vabalninko seniūnijos bendruomenių nariams buvo organizuota amatų savaitė Vabalninko bendruomenės tradicinių amatų kambaryje. Amato subtilybėmis domėjosi Panevėžio rajono Šilų bendruomenės nariai, Biržų TAU etnokultūros fakulteto nariai. Edukaciniai užsiėmimai buvo organizuoti ūkininkės Dalės Markutienės ir Adolfo ir Audronės Rinkūnų sodybose. 5 kartus pristatė tradicinius amatus viešuose renginiuose: respublikiniame bendruomenių sąskrydyje Užulėnyje, Biržų miesto šventėje, vykusią Mindaugo karūnavimo dieną Biržų muziejaus ,,Sėla“ prieigose, Baltų dienose Kupiškyje, Lietuvos muziejų kelio tarptautinio projekto Biržų krašto muziejaus ,,Sėla“ organizuotos tarptautinės amatų mugės ,,Liaudies meno grožis“ metu. Dalyvavo Kupiškio rajono Uoginių amatų centro atidaryme. ,,Etninės kultūros savaitės 2015“ renginiuose Uoginių amatų centre. Zita projekto dalyvius aprūpino medžiagomis ir priemonėmis, mokė senojo šlapiojo vilnos, milo vėlimo technologijos: medžiagų parinkimo ir paruošimo; tradicinių vilnos vėlimo būdų; supažindinama su priemonėmis, įrankiais ir medžiagomis, naudojamomis velti. Baigę mokymo programą, klausytojai moka paruošti vilną, šabloną, įvertinti vilnos susitraukimą, susivėlimo laipsnį, suformuoti nuveltą gaminį. Šio vėlimo technologija susidomėjo ir jaunimas. Tikėkimės, kad jie propaguos tradicinius amatus, pritaikys juos gyvenime. Iš jų veidų sklido meilė ir pagarba savo tautos kultūrai. Dalyviai išmoko racionaliai, kūrybingai ir prasmingai leisti laisvalaikį, kai kas rado pajamų šaltinį. Pagal šį projektą Zitai Kumpelienei buvo skirta parama aprangai tradiciniams amatams demonstruoti ir prekybinei įrangai įsigyti. Tokie įgyvendinami projektai suteikia daug malonių akimirkų, skatina bendruomeniškumą ir atskleidžia mūsų neatrastus gebėjimus. Ieškokime kūrybiškumo netradiciniuose amatuose, Zita Kumpelienė nepagailės mums kantrybės ir rankų miklumo.

Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Nijolė Šatienė

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.