Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

Įmonės kodas: 195745792

Teisinis statusas: Asociacija


Registracijos adresas: K. Donelaičio g. 2
LT-44213 Kaunas

Buveinės adresas: Žemaičių g. 31-313, LT-44175 Kaunas


El. paštas: lkbsajunga@gmail.com

 

 Pirmininkė Virginija Šetkienė,

tel. (+370) 610 64152

  

2011-05-23  

Kaimo plėtra ir ES fondų susiejimas

  

Per pastaruosius metus, ARC buvo raginama BŽŪP po 2013 m. nukreipti į permainas žemės ūkio ir kaimo atgimimą. Mes primygtinai reikalavome, kad dabartinis antrasis BŽŪP ramsčio, kuris yra skirtas kaimo plėtros priemonėms, politika turėtų būti pakeista, ir ši politika turėtų būti glaudžiai susijusi su LEADER patirtimi, ir taip pat galėtų pritraukti lėšų ne tik iš BŽŪP, bet ir iš regiono, socialinių ir Žuvininkystės fondų ES.

Taigi, mes džiaugiamės, kai praėjusių metų rugpjūtį, Žemės ūkio, Regionų komiteto, Užimtumo ir žuvininkystės komisarai parašė bendrą laišką Komisijos pirmininkui siūlydami, kad nuo 2014 m., turėtų būti bendra strateginė programa, skirta kaimo, regionų, sanglaudos, socialiniam ir žuvininkystės fondams. Be ARC komunikato, paskelbto 2010m. lapkritį, mes pasiūlėme, kad tarp pagrindinių vystymosi fondų ES turi būti ryšys nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu.

Dabar mes žinome, kad Komisija galvoja taip pat, kaip mes. Tuo remiantis balandžio 12-13d. vykusioje konferencijoje, kurią surengė Žuvininkystės direktoratas DG MARE, pareigūnų iš keturių direktoratų Žemės ūkio, Regionų komiteto, Užimtumo ir žuvininkystės apibūdino bendrą darbą, paaiškino, kaip bendra strateginė sistema siūloma komisarų, galėtų būti įgyvendinama praktikoje. Jie tikisi, kad jų pasiūlymas dėl pagrindinių principų, turėtų būti atspindėtas suderintų nuostatų dėl keturių fondų, kaip ir bendrosios gairės, susijusios su vietos plėtra; kad iš valstybių narių turėtų būti reikalaujama, kad nacionalinės strategijos būtų lygiagrečios ES; ir kad veiklos programos kiekvienam fondui nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu turėtų atspindėti integracijos tikslai nacionalinėje strategijoje.


Vietos lygmeniu jos numato įsteigti subregionines partnerystes visose srityse, ir miesto, ir kaimo, kurioms reikės nemažų vystymosi pastangų. Taip būtų įtrauktas "LEADER” principai, bet tuo pačiu būtų platesnė ir lankstesnė taikymo sritis, nei dauguma LEADER grupių dabar. Įgyvendinant vietos strategiją, partnerystė galėtų gauti lėšas iš bet kurios iš keturių ES lėšų fondų arba iš susijusių nacionalinių lėšų. Todėl įvairių ES fondų taisyklės turi būti suderintos. Kiekvieną partnerystę ES, galėtų nustatyti "Švino fondas", kuris veiktų kaip pagrindinis kanalas ES lėšų perdavimui ir galėtų suteikti tęstinį finansavimą partnerysčių administravimui.

DG MARE konferencijos metu buvo šiltai sutiktas integruotą mąstymo idėją perimanti Komisija, ir pareigūnai pripažino, kad susijęs “ nuo-iki” požiūris ES lygiu turi atsispindėti nacionaliniu, regioniniu ir subregioniniu lygmeniu. Tai yra siektina efektyvaus vystymosi tiek kaimo, tiek miesto srityse. Tačiau jie išreiškė didelį susirūpinimą dėl valstybių narių pasiryžimą atsižvelgti į patį integruotą vaizdą, ir ragino, kad būtų nurodyta, įtikinti valstybes nares tai padaryti.


Mes raginame ARC Tinklo narius atsižvelgti, kad jų šalyse, siekiant integruotos plėtros, daugiausia dėmesio ruošiant finansuojamas iš ES programas, būtų skiriama vietos vystymuisi.


Profesoriuis Michael Dower
Didžioji Britanija

ARC News 0411 Rural Development

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.