Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
2013-02-01  

Įvyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos visuotinis narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

 Vakar, sausio 31 d.,  Raseiniuose, VVG patalpose įvyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos visuotinis narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Iš 33 LKBS priklausančių rajonų dalyvavo 25.

 
LKBS pirmininko ataskaitą pristatė Guoda Burokienė. Ji sakė, kad per tris metus surengta 18 LKBS posėdžių, įgyvendinta 11 - Lietuvos kaimo tinklo, 3 - Lr Susisiekimo ministerijos, 1 - LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijos, 2 - LR Žemės ūkio ministerijos fiinansuoti projektai. LKBS dalyvauja įvairiuose su kaimo plėtros klausimais susijusiose komitertuose, darbo grupėse, bendradarbiauja su LRSeimu, LRŽŪM, LR socialinių reikalų ir darbo ministerija, dabar pradėjo aktyviai bendrauti su LR Prezidentūra. Nuo 2010 m. LKBS priklauso Europos Leader ir kaimo plėtrso asociacijoje( ELARD) , aktyviai bendradarvbiauja su Europos PREAPRE organizacija. Pirmininkė pabrėžė, kad bendruomenės turi būti pilietinės visuomenės švyturys, bet, deja, kartais atsiranda nereikalingi asmeniškumai, pavydas, kurių turėtų nebūti, jei siekiam bendrų tikslų. Ji minėjo, kad nėra gerai, kai viename kaime įsikuria 2-3 kaimo bendruomenės, nes kelios bendruomenės vienoje vietoje yra panašios į klubus, atstovaujančius siaurus interesus. 


Susirinkime pasisakė  Kazlų Rūdos bendruomenių asociacijos pirmininkė Reda Kneizevičienė- ji pabrėžė, kad LKBS pripažįsta net pati prezidentūra, todėl toliau reikia tęsti darbus. Biržų kaimo bedruomenių sąjungos pirmininkė Nijolė Šatienė pabrėžė, kad reikia auginti bendruomeniškumo daigą toliau. Taiklus jos pastebėjimas, kur žvirkelis - ten krizė neužsuko, nes blogas kelias, o kur asfaltas -ten krizė buvo, buvo audringai sutiktas susirinkimo dalyvių.


LKBS Pirmininke vėl vieningai išrinkta Guoda Burokienė. Valdybą sudarys 9 pavaduotojai. Jais tapo atstovai iš aktyviausių rajonų: Kauno, Tauragės, Zarasų, Biržų, Kazlų Rūdos, Vilniaus, Ukmergės, Raseinių. 


LKBS pagrindinės veiklos kryptys ir uždaviniai 2013- 2016 m. išlieka trys, tai "Bendruomeninio judėjimo stiprinimas ir plėtra", "Viešojo intereso gynimas ir atstovavimas", "Pasiruošimas naujam 2014-2020 m programiniam laikotarpiui". 


 Numatyta, jog LKBS valdyba sudarys taip pat ir kelis darbo komitetus: pilietiškumo ir savivaldos, socialinį, verslumo, švietimo ir kultūros, viešųjų ryšių, nario mokesčio rinkimo ir paramos ieškojimo, strateginio planavimo. Kokie bus galutiniai komitetai ir kas jiems vadovaus- bus nutarta sekanęiame valdybos posėdyje.

 

Taip pat susirinkime aptarti ir 2013 m. veiklos planai. 2013m. respublikinio sąskrydžio rengti neplanuojama, nes nebus tam lėšų, o ir noras jam rengtis ir dalyvauti jau kiek išblėsęs. Taigi bus ieškomos naujos jo formos siūloma vykti į rajoninius sąskrydžius  arba jungtis prie sporto draugijos „Nemunas“.
Vėl vyks geriausių projektų rinkimo konkursas.

 
Baigdama susirinkimą ir dėkodama visiems dalyviams pirmininkė sakė, kad laukia sunkus laikotarpis, bet jei dirbsime visi kartu, be jokių "užpakalinių" minčių, nuoširdžiai, tai viską įveiksime.

 

LKBS informacija

 

 

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.