Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

Įmonės kodas: 195745792

Teisinis statusas: Asociacija


Registracijos adresas: K. Donelaičio g. 2
LT-44213 Kaunas

Buveinės adresas: Žemaičių g. 31-313, LT-44175 Kaunas


El. paštas: lkbsajunga@gmail.com

 

 Pirmininkė Virginija Šetkienė,

tel. (+370) 610 64152

  

2014-03-06  

Startuoja "Saugus eismas bendruomenėse 2014" konkursas

Informuojame Jus, kaip aktyviai dalyvavusius 2010-2013 metais vykusiuose konkursuose, kad saugaus eismo konkursas 2014 , prasideda.

Jo nuostatus paskelbėme LAKD interneto svetainėje: http://www.lakd.lt/lt.php/eismo_saugumas_bendruomenese/konkursas_eismo_saugumas_bendruomenese_2014_m/17821.

Pernai pastebimai išaugęs konkurso dalyvių ir jo metu organizuotų saugaus eismo renginių skaičius nuteikia optimistiškai.

Tikimės, kad nestokojate originalių idėjų, esate kupini entuziazmo ir su nekantrumu laukiate galimybės aktyviai bei sėkmingai sudalyvauti konkurse šiais metais.

To Jums visiems nuoširdžiai ir linkime ... bei laukiame Jūsų paraiškų-pasiūlymų.

Konkursą „Eismo saugumas bendruomenėse 2014“ padės įgyvendinti mūsų ištikimas pagalbininkas – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (vykdytojas). 

Manome, kad konkursas jau išaugo iš „kūdikiško amžiaus“, todėl ir reikalavimai jam šiek tiek kyla.

Pagrindinės konkurso naujovės ir ypatumai:

1. Trumpesnis paraiškų pateikimo terminas – iki 2014 m. gegužės 1 d. (jo pratęsti neplanuojame).

2. Būtina ne vėliau kaip prieš 2 savaites LAKD pateikti informaciją apie kiekvieną artėjantį projekto saugaus eismo renginį, nes laiku neinformavus jis tampa nekonkursiniu (nevertinamu).

3. Ilgesnis informacijos (ji turi būti pasirašyta, nuskenuota ir elektroniniu paštu pateikta LAKD) apie įgyvendintus saugaus eismo renginius pateikimo terminas - per 3 savaites po įvykusio renginio.Pavėluotai gavus informaciją, ji skelbiama vykdytojo interneto svetainėje, tačiau nevertinama.

4. Padidėjo kiekvienam įgyvendintam saugaus eismo renginiui viešinti laisvai prieinamų (nemokamų) skirtingų viešinimo šaltinių su aktyviomis viso konkurso metu ir tiksliomis nuorodomis minimalus skaičius – iki 2Nuoroda turi būti tiksli, t. y. tokia, kurią paspaudus būtų tiesiogiai matoma viešinama informacija apie saugaus eismo renginį (pvz., ne http://www.drg.lt, o http://www.drg.lt/index.php/rajone/9594-bendromis-pastangomis-u-saugum-kelyje.html).

5. Didesnis dėmesys skiriamas kokybiškai vaizdinei medžiagai (filmuotai medžiagai, ne mažiau kaip 10 įdomiausių (informatyviausių) nuotraukų ir pan.), visapusiškai apibūdinančiai įgyvendintą saugaus eismo renginį. Neįvykdžius šiame punkte keliamų reikalavimų saugaus eismo renginys tampa nekonkursiniu (nevertinamu).

6. Tikimasi, kad pagal galimybes konkurse dalyvaujančios bendruomenės padės vykdytojui organizuojant ir skaitant paskaitas apie saugų eismą.

7. Konkursas bus viešinamas vykdytojo administruojamojoje interneto svetainėje.

8. Vykdytojo interneto svetainėje taip pat bus organizuojami įvairūs papildomi saugaus eismo renginiai, skatinantys bendruomeniečius aktyviai dalyvauti konkurse (pvz., įvairūs papildomi žaidimai, viktorinos, piešinių, eilėraščių, kupletų, kryžiažodžių, saugaus eismo simbolio kūrimo konkursai ir pan.). Interneto svetainėje ne tik bus sudaroma, kaip ir ankščiau, galimybė visiems jos lankytojams balsuoti už įgyvendintus konkurso saugaus eismo renginius, bet ir taip pat aktyviai dalyvauti įvairiuose papildomuose saugaus eismo renginiuose, taip didinant įgyvendinto projekto vertę – už tai bendruomenėms bus skiriami papildomi balai. Siekiant skatinti atkreipti visuomenės dėmesį į saugaus eismo svarbą ir aktyviai dalyvauti organizuojamuose papildomuose saugaus eismo renginiuose, jų nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanojami asmeniniais piniginiais ar kitais prizais.

Tad visi vykdytojo interneto svetainės lankytojai, peržiūrėdami įgyvendintų saugaus eismo renginių viešinamą informaciją, o taip pat aktyviai dalyvaudami vykdytojo interneto svetainėje organizuojamuose ir skelbiamuose papildomuose saugaus eismo renginiuose, didina bendruomenių susivienijimo ar pavienės bendruomenės įgyvendinto projekto vertę, t. y. už tai bendruomenių susivienijimui ar pavienei bendruomenei bus skiriami papildomi balai.

9. Projektų viešinimui (elektroninei žiniasklaidai) bus skiriamas didesnis dėmesys. Tuo tikslu siūlytume tampriau bendradarbiauti su kt. įstaigomis, institucijomis (pvz., su projekto partneriais VĮ „... regiono keliai“ ir „Automagistralė“, policijos bendruomenių pareigūnais bei kt.) plačiau panaudojant jų administruojamas internetų svetaines. Pirmenybė teikiama filmuotai medžiagai, internetinei respublikinei (regioninei) spaudai.

10. Atsiras vertinimas už naujų, anksčiau nedalyvavusių, konkurso dalyvių (bendruomenių) pritraukimą.

11. Vykdant saugaus eismo projektus skatinama burtis į bendruomenių susivienijimus. Į susivienijimus gali burti(s) ne tik formalūs juridiniai susivienijimai (pvz., bendruomenių sąjungos, VVG ir pan.), bet ir pavienės (ne mažiau kaip 4) bendruomenės, iš savo tarpo išrinkusios bendruomenę koordinatorę.

Bendruomenių susivienijimų pranašumai:

 - galimybė organizuoti masiškesnius, įvairesnius, įdomesnius, prasmingesnius saugaus eismo renginius;

 - platesnis projekto renginių viešinimas panaudojant ne tik visų bendruomenių, bet ir jų partnerių, turimas viešinimo galimybes (pvz., visų bendruomenių interneto svetaines ir t. t.);

 - ženkliai mažesnė „konkurencija“ bendruomenių susivienijimų grupėse;

 - numatytas žymiai didesnis, nei pavienėms bendruomenėms, piniginių prizų fondas ir t. t.

Tad labai skatintume įgyvendinti būtent bendruomenių susivienijimų projektus.

12. Beveik trečdaliu padidintas bendras piniginių prizų fondas. 

Siūlytume planuojant saugaus eismo renginių tvarkaraštį, jį pagal galimybę „priartinti“ prie atmintinų, susijusių su eismo saugumu, dienų:

1. Saugaus eismo diena – 2014.04.06.

2. Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena – 2014.09.28.

3. Pasaulinė diena žuvusiesiems eismo įvykiuose atminti – 2014.11.16.

4. Mokslo metų pradžia – 2014.09.01.


 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.